[Znamkak.com] Режим на складиране на стоки до поискване, за целите на ДДС в сила от 2020 г.

Българско дружество има клиент в ЕС. На клиента са му нужни постоянни доставки на стоки, но в такива еднократни (месечни) количества, че разходите за транспорт не са оправдани и покупката от българското дружество е неконкурентноспособна. Българското дружество може да достави в страната членка на ЕС едно по-голямо количество, с идеята в последствие да го достави поетапно на клиента си.  По силата на законодателството по ДДС в сила до края на 2019 г., подобно действие би довело до регистрация на българското дружество за целите на ДДС в съответната страна членка.

От 2020 г. обаче, благодарение на новия Режим на складиране на стоки до поискване за целите на ДДС в сила от 2020 г., подобно действие измества във времето (до 12 месеца) осъществяването на ВОД-ВОП между българското дружество и дружеството от страна членка и отменя (а в някои случаи единствено отлага) регистрация по ДДС в държавата членка на българското дружество. 

 

  • Какви са условията за прилагането на този режим ?
  •  Какво може да се случи, ако клиентът се откаже да получи стоките ?

.............................

Въвеждането на режима може да се определи като облекчение за засегнатите дружества. След промените в ППЗДДС, свързани с определяне структурата на отчетните регистри и начина на работа с тях, ще знаем и каква тежест ще донесе администрирането на режима. И остава да се надяваме, че администрирането на новия режим няма да последва съдбата на администриране на режима на касова отчетност който въпреки, че е много благоприятен за ДЗЛ, на практика никой не прилага.

и прочети какво обобщихме!

ВАЖНО!
Направи ГОДИШЕН абонамент до края на декември и ще ти подарим един месец повече !

Това е по-малко от едно кафе на ден!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

Илюстрация Business photo created by senivpetro - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар