[Znamkak.com] Разделяне на съдружници- правни, счетоводни и данъчни аспекти

гост-автор:Теодор Тодоров

Фактическа обстановка:

Двама съдружници в търговско дружество (правната форма на дружеството не е от значение, но нека приемем, че е дружество с ограничена отговорност) създават печеливш и добре работещ бизнес.

С годините развиват дейността, но у всеки от тях се трупа усещането, че работи повече от другия и заслужава по-голям дял от печалбите. Взаимните подозрения у всеки един достигат до такава точка, че отношенията им се изострят до толкова, че никой от двамата не иска да се среща с другия. В тази обстановка, и двамата стигат до решение, че е най-добре за тях да разделят бизнеса помежду си, всеки да поеме по своя път и да запазят поне елементарно човешко уважение помежду си.

Тъй като всеки от тях, освен в съвместното им търговско дружество притежава и еднолично дружество с ограничена отговорност, вземат решение, че ще разделят имуществото и задълженията на съвместното си дружество пропорционално на дела си в него към собствените си ЕООД-та.
Нека наречем съдружниците X и Y, като X притежава 60% от капитала на съвместното дружество, а Y притежава съответно 40%. Нека записаният капитал на съвместното дружество и чистата стойност на имуществото му са съответно 100 ед. и 1 000 ед. Съществуващите ЕООД-та на X и Y са съответно “А” и “Б”.

Правни аспекти:

Юридически, това което възнамеряват да направят двамата съдружници, се нарича “разделяне”, представлява вид преобразуване и е уредено в глава шестнадесета на ТЗ. Тъй като нашият фокус е насочен повече към счетоводната и данъчната страна на въпроса с разделянето, то правната страна единствено ще я маркираме до толкова, до колкото касае конкретната фактическа обстановка.

Процедурата, която трябва да следват X и Y е следната:
- При разделяне (чл.262б ТЗ), цялото имущество на едно търговско дружество (наричано “преобразуващо се”), ще премине към две съществуващи дружества “А” и “Б” (приемащи), които стават негови правоприемници за съответната част. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.

Коментар: Според фактическата обстановка, имаме следните данни:

...........

 Тази статия е достъпна само за абонати на ZnamKak.com. Ако имаш активен абонамент, влез в   своя профил от бутон Вход. 

А ако нямаш, ще се радваме да се присъединиш към нашия отбор!  Абонирай се, цената е по-малка от половин кафе на ден !

 

 

Прочети докрай! За да знаеш повече! И да ти е лесно:

Разделяне на съдружници 1 част -  данъчни аспекти

Разделяне на съдружници 2 част - счетоводни аспекти

Разделяне на съдружници 3 част - данъчни аспекти


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар