[Znamkak.com] Промени в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г., касаещи електронната търговия

гост-автор: Теодор Тодоров

Бумът в развитието на електронната търговия накара ЕК да погледне към т.нар. “малки пратки”, предназначени за лично потребление и да преосмисли освобождаването им от ДДС в рамките на ЕС.

Анализите показаха изключително голяма необлагаема сума, която с всяка следваща година нараства и се очаква тенденцията да се запази и за в бъдеще. Чиновниците решиха, че това е сума, която бюджетите на държавите членки губят и се заеха да измислят механизъм, как да го обложат.

Очевидно, правилата за облагане на “дистанционните продажби” донякъде работеха, но единствено в рамките на ЕС. А целият внос на малки пратки, предназначени за физически лица се “измъкваше” от облагане. В продължение на няколко години Комисията работи по механизъм на облагане и накрая го приложи чрез Директива (ЕС) 2017/2455 и Директива (ЕС) 2019/1995. Правилата са имплементирани в нашия ЗДДС и влизат в сила от 01.07.2021 г.

Целта на настоящия материал е да покаже логическите връзки и в основни линии (без много подробности), да опише онова, което предстои да се случва след 01.07.2021 г.

 Електронната търговия, която “влезе” в полезрението на Комисията, всъщност касаеше случаите, когато физически лица получават пратки от трети страни или т.нар. B2C доставки. Преведено на български, това би звучало като “търговия на дребно”. Комисията нямаше проблем с B2B доставките (това понятие го разчитайте го като “търговия на едро”), доколкото големите контейнери с получатели ДЗЛ, регистрирани по ДДС в ЕС, минаваха през митница и съответно облагането им с ДДС беше уредено.

Е, стоеше въпросът с нелегалния внос, но той реализира наказателна отговорност и се предполага, че полицейските и митническите органи, а впоследствие и прокуратурите на страните членки ще се справят с него.
Следващият проблем, който касаеше B2C доставките, е да се направи така, че облагането да се реализира в страната членка, където стоката (а и услугата) се потребява т.е. мястото на изпълнение да е там, където е установен получателят.
Тези два проблема налагаха де се променят правилата и дефинициите за дистанционните продажби. Всички промени, които влизат в сила от 01.07.2021 г.са свързани единствено с “дистанционните продажби”.

Очевидно, чиновниците осъзнаваха, че не могат да принудят (а най-вече да контролират) търговците по целия свят да се регистрират по ДДС в Европа и да събират и внасят ДДС за продажбите си. Не могат също така да регистрират (контролират) всички потребители физически лица по ДДС и да събират ДДС за покупките им. И се насочиха към виртуалните места, където търговец и потребител се срещат – платформите за търговия и по-скоро към лицата, които “стопанисват” подобни платформи. Така се роди понятието “ДЗЛ, което улеснява доставката на стоки чрез използването на електронен софтуер”.

Чиновниците решиха, че ако не могат да контролират търговец и потребител, могат да се опитат да контролират собственика на електронния магазин (в случаите, когато магазинът е “софтуер, улесняващ продажбата”).
Въпросът дали един софтуер улеснява или не улеснява доставката на стоки, е достатъчно обемен, достоен е за разглеждане в самостоятелна тема и не е обект на настоящия материал. Имайте обаче предвид, че не всеки електронен магазин се счита за “софтуер, улесняващ доставките” за целите на ДДС.

 

Правилата, приложими в случай на “Софтуер, улесняващ доставката” са следните:.......

Това е част от платена публикация в нашата платформа ZnamKak.com

Абонирай се  за ZnamKak.com или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш и да ти лесно!

---------------------------------

Влез в ZnamKak.com и прочети:

  • Правила, приложими в случай на “Софтуер, улесняващ доставката”
     
  • Видове дистанционни продажби в сила от 01.07.2021 г.
     
  • Видове режими за облагане на дистанционни продажби в сила от 01.07.2021 
  • Както и две приложения с таблици, които обобщават най-важната информация за видовете дистанц. продажби и новите режими

Ние сме в ZnamKak.com и те чакаме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар