[Znamkak.com] Приключване на финансово обвързан лизингов договор за автомобил без прехвърляне на собствеността в края му

гост-автор: Теодор Тодоров


Лизингополучател сме и сме страна по договор за финансово обвързан лизинг за автомобил. Изплатили сме всички вноски по договора, но “нещо” ни кара да не желаем да придобием собствеността върху актива. Има три ситуации, при които тази фактология може да се случи:

1. Решаваме, че автомобилът не ни е нужен и просто го връщаме на лизингодателя.

2. Изплатили сме всичко по договора, но желаем да продадем автомобила на трето, най-често свързано с нас лице.

3. Автомобилът е годен за експлоатация, но се е появил друг (по-нов модел от същата марка, който сме харесали или сме се насочили към друга марка) автомобил и лизингодателят ни предлага да оцени стария и да го изкупи от нас.

Първа ситуация: Това е най-малко вероятната за случване ситуация. Обикновено ставаме страна по финансово обвързани лизингови договори за да придобием собственост накрая. Иначе бихме сключили обикновен експлоатационен лизингов договор. Отделно от това, най-често бихме попаднали в третата ситуация вместо в тази. Колкото и малка да е вероятността обаче, подобна ситуация е напълно реална.

Документално оформление: Заедно с лизингодателя правим оглед на автомобила. Ако никоя от страните няма забележки, подписваме приемо предавателен протокол, с който предаваме автомобила на лизингодателя, заедно с документите и ключа, който е у нас.
От счетоводна гледна точка:.........

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com. Вече си абониран ? Логни се.

 

В тази статия на Теодор Тодоров ще прочетеш:

  • Какво е документалното оформление и счетоводното третиране на всяка една от тези ситуации ?
     
  • Има ли особености от гледна точка на ДДС и ЗКПО ?
     

Ако решиш, че си струва, чакаме те в ZnamKak.com !

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

 

Background photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар