[Znamkak.com] Преизчисление на ползван частичен данъчен кредит за актив, използван едновременно за лично и служебно потребление

гост-автор: Теодор Тодоров

Дружество е закупило автомобил, за който има право да упражни данъчен кредит (ДК) и за който планира да се ползва от управителя му със смесено предназначение т.е. освен за служебни, също така и за лични цели.

Казусът допълнително се усложнява от това, че дружеството осъществява освен облагаема (с право на ДК), така и освободена дейност (без право на ДК).


Изходни данни:

1. Начисления ДДС (ДК) при покупката а автомобила е 10 000 лв.

2. Коефициент на използване на автомобила за служебни / лични цели е 60:40

(В ЗДДС този коефициент е наречен „пропорция за използване на стоката за независимата дейност (ПрНИД)“ и е равен на 0,6 - служебно потребление към цялото потребление).

3. Коефициент на частичен данъчен кредит (К) за предходната година е 0,15
 

Решение:

На основание на чл. 71б от ЗДДС във връзка с чл. 71а (1)-(5), дружеството има право на данъчен кредит, пропорционално на използването на автомобила за дейността, но не в пълен, а в частичен размер.

Казано по-просто: От целия данъчен кредит, пропорционално следва да отдели частта, която се отнася за служебното ползване. След това, на основание чл.73 ЗДДС следва от така определената част да отдели частта, която се отнася за облагаемата му дейност. Колкото сложно да звучи, на практика се свежда до следното:

..........

Целият материал е достъпен само за абонати на ZnamKak.com. Ако имаш активен абонамент, влез в своя профил от бутон Вход. 

А ако нямаш, ще се радваме да се присъединиш към нашия отбор!  Абонирай се, цената е по-малка от половин кафе на ден !

Ние сме в ZnamKak.com и те чакаме !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар