[Znamkak.com]Практически аспекти по приложението на СС-11 Договори за строителство

гост-автор: Теодор Тодоров

СС-11Договори за строителство регламентира договорите за строителство, но заложеният в него подход се прилага изобщо при всички договори свързани с предоставяне на услуги. Това обаче е регламентирано не в СС-11, а чрез т.7.1, 7.2 и 7.3 от СС-18 “Приходи”. И изискванията на СС-11, и изискванията на СС-18 в цитираната му част, се отнасят за изпълнителите по договори за представяне на услуги.

По отношение на счетоводното отчитане:
Изискването на стандарта е към края на отчетния период, извършените разходи по договора да не бъдат признавани като актив, а да се признаят във финансовия резултат, съпоставени с приспадащия им се приход според етапа, на който се намира изпълнението по договора.

В практиката обикновено ги отчитаме като незавършено производство по с/ка 611 и като счетоводители ни е малко странно защо се налага да правим подобно нещо. Според мен причината е, че при изпълнение по договор за предоставяне на услуга, собствеността върху резултата от договора възниква директно за възложителя и в нито един етап на изпълнението резултата не е във владение на изпълнителя. Повече по този въпрос може да намерите тук

СС-11 изисква към края на отчетния период да направим преглед на какъв етап фактически се намира изпълнението на даден договор за строителство и според етапа, да признаем разходите и приходите по договора. Казано просто, да признаем извършените разходи по договора като текущи, като признаем и частта от общия приход по договора, приспадащ се на извършените разходи.

Стандартът регламентира как следва да се класифицират договорите за строителство (на база “твърда цена” или на база “разходи плюс”) и как да се определя етапът на изпълнение на даден договор чрез използване на метода “Дял на завършено строителство”. Тези изисквания се прилагат индивидуално към конкретния договор и се стига до счетоводното им отражение – разнасяне по счетоводни сметки.

Аз постъпвам така:

1. Разходите по договора се отчитат текущо по дебита на с/ка 611. В различните индивидуални сметкоплани въпросната сметка може да се нарече по различен начин или може да....

 

Това е част от платена публикация в нашата платформа ZnamKak.com

В тази статия ще намериш практически аспекти по приложението на СС-11 Договори за строителство

- как следва да се организира  счетоводното отчитане, за да се спазим стандарта 

- ще намериш пример, за да проиграеш счетоводните записвания стъпка по стъпка

 

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

Илюстрация: Business photo created by bearfotos - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар