[Znamkak.com] Относно “авансовото” плащане на дивиденти

гост-автор: Теодор Тодоров

Много често се поставя един, нека го наречем, малко странен въпрос/казус:

Собственикът гласува решение да се изплати авансово дивидент. Как следва да го отчитаме, може ли да има дебитно салдо по с/ка “Текуща печалба/загуба”, какво точно да го правим, в коя година трябва да го включим и т.н.? 

Подобни въпроси възникват единствено от дружества, при които собственост и управление са съсредоточени в едно и също лице или лица. Подобни въпроси никога не възникват в дружества, където собственост и управление са разделени. Всъщност, въпросът е като сме сигурни, че бизнесът ни е заработил нещо, как тази заработка да се изземе от бизнеса и да се предостави на управителя, който е и собственик, защото в момента е примерно месец май и на него/нея/тях не им се чака да мине календарната година, счетоводството да изготви финансов отчет, да го одобрят и публикуват и да си получат дивидентите някъде през месец април на следващата година.

Въпросът е дали подобно разпределение на парични средства от бизнеса към собственика наистина е дивидент (разпределение на печалбата) или е нещо друго.

България е правова държава. Правовата уредба на държавата означава (да ме простят юристите, ако не се изказвам юридически), че правилата кое какво е, и дали е такова, каквото ни се иска да е, са разписани в закони. Законът, който урежда учредяването и дейността на търговските дружества е Търговският закон и отговорите на всички тези въпроси се предполага, че са ......

Искаш ли да прочетеш цялата статия ?

Чакаме те в ZnamKak.com ! Наш гост-автор е Теодор Тодоров
Влез и прочети! За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар