[Znamkak.com] Особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

 

Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. е до 30 април 2020 г.

Самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване вече са задължени да подават годишната си данъчна декларация само по електронен път. Когато през годината или през някакъв период (може и 1 месец) лицата са имали качеството на самоосигуряващо се лице по КСО, правят отметка в Част I, т. 9 от образец 2001.

Например: Физическо лице, което два месеца през 2019 г. е било самоосигуряващо се лице по КСО, останалата част от годината не е извършвало дейност и се е осигурявало по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, а към момента на подаване на годишната си данъчна декларация работи по трудов договор, следва задължително да подаде декларацията си 2019 г. по електронен път. В противен случай тя ще бъде некоректна.
Самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО могат да подават коригиращи годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходни години и на хартия.

Възможно е годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. на физическите лица, които не са били самоосигуряващи се лица, да се подаде и на хартия в офис на НАП по постоянния адрес, по пощата – с обратна разписка или в определени пощенски станции срещу входящ номер.

Тази статия е част от ZnamKak.com, нашата платена платформа.

Особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - част I

Особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - част II

В нея може да прочетеш ясно и систематизирано какви са особеностите  при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. 

Наш гост-автор е Евгения Попова - данъчен експерт по ЗДДФЛ

Искаш ли да знаеш повече и да ти е лесно ?

Чакаме те в ZnamKak.com!

За да може да прочетеш всички статии , трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар