[Znamkak.com] Неплатен отпуск – начин на употреба през 2020 година

 

Тази година се оказа необичайна поради много обстоятелства: поколенията, родени през 50-те до най-малките, родени през XXI век, преживяхме извънредно положение и все още сме под заплахата на новата световна пандемия от COVID-19.

Такива промени преживя не само населението, промени претърпя и законодателството. То създаде извънреден Закон, за да дефинира последиците на извънредното положение и роди термини като извънредна епидемична обстановка, като създаде в Закона за здравето критерии, по които тя да бъде „разпозната“. 

Създадоха се нови видове целеви отпуски -  платен отпуск, който се предоставя по решение на работодателя (чл. 7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, както и в чл. 173а, ал.1 от КТ), както и целеви платен и неплатен отпуск, ползвани с едностранно искане от страна на работника или служителя, регламентиран в чл. 173а, ал.2 от КТ.
 

Защо е целеви отпускът по чл. 173а, ал.1 и ал. 2 от КТ ?

Отпускът по ал.1 е целеви, защото може да бъде предоставян при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Предоставя се със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган, когато е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Отпускът се предоставя не е необходимо съгласие на работника или служителя. Ограничението пред правото на работодателя е, че той едностранно може да предоставя само платен годишен отпуск.

Целеви, без съмнение е и отпускът, предвиден в ал. 2, но там са предвидени повече ограничения, включително по отношение на ползвателите – само определени целеви групи работници и служители ползват този отпуск, към момента този отпуск може да се ползва до 14 юни 2020 година. Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по искане на работник от тези групи. Изборът на вида отпуск е на работника. Той може да избере да ползва платен или неплатен отпуск.

Широкото използване на този нов вид отпуск, в разновидността му – като неплатен отпуск, след 30 работен ден доведе до един, вероятно нежелан от законодателя резултат. Работници и служители се озоваха с прекъснати осигурителни права.....

 

Цялата статия е достъпна за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com 

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш  / цената е символична, по-малко от 1 кафе на ден / или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

Илюстрация: Business photo created by rawpixel.com - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар