[Znamkak.com] Корекции на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

гост-автор: Евгения Попова

Корекции във вече подадена годишна данъчна декларация в практиката се налага да се правят по най-различни причини -  от допусната техническа грешка до разминаване, произтичащо от направени корекции в подадените данни от платците на доходите/работодателите (тъй като платците също вече свободно могат да правят корекции в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември).

Например физическо лице в електронните услуги на сайта на НАП установява, че дружество – платец е извършило корекция на подадените данни в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и е посочило размер на изплатения доход по извънтрудово правоотношение, различен размера, който лицето вече е декларирало в подадената от него годишна данъчна декларация. Физическото лице трябва да коригира данните, като подаде коригираща годишна данъчна декларация.

Важно е, че при извършването на корекции за дата на подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се счита датата на последната подадена декларация, при което всяка предходна декларация остава без правна стойност. Възможностите за извършване на корекции във вече подадена годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ са заложени в ДОПК, но и в ЗДДФЛ съществува специална разпоредба, която дава право за извършване на допълнителна еднократна корекция във вече подадена годишна данъчна декларация в срок до 30 септември.

Т.е. налице са няколко вида основания за извършване на корекции в декларираните данни в годишната данъчна декларация, като тези корекции могат да бъдат, както по инициатива на физическото лице, така и по инициатива на органите по приходите, като по този начин доброволно и коректно физическите лица спазват данъчните си задължения.

 

1. Корекции по инициатива на физическото лице в срока за подаване на декларацията
 

Основната възможност за извършване на корекции на годишната данъчна декларация от физическите лица е заложена в чл. 104 от ДОПК........

 

Тази статия е част от ZnamKak.com, нашата платена платформа.

Корекции на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

В нея може да прочетеш какви са особеностите  при корекция на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. 

1. Корекции по инициатива на физическото лице в срока за подаване на декларацията

2. Еднократна допълнителна корекция до 30 септември 2020 г. по инициатива на физическото лице

3. Корекции по инициатива на орган по приходите

4. Особеност при извършване на корекция в годишната данъчна декларация, в случаите когато е ползвана отстъпка от данъка за довнасяне по декларацията.

5. Извършване на корекции и ползване на данъчни облекчения

 

Искаш ли да знаеш повече и да ти е лесно ?

Чакаме те в ZnamKak.com!

 

За да може да прочетеш всички статии , трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар