[Znamkak.com] Кога работникът и кога работодателят имат право сами да определят времето на ползване на платен годишен отпуск

Може би почти всичко е казано за ползването на платения годишен отпуск и различните особености в този правен режим.

Но след новата Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 година на министъра на здравеопазването и въведеното изискване за „зелен сертификат“, за ваксинация, преболедуване или отрицателен антигенен тест, който трябва да притежават някои категории работници и служители, може би не е излишно да бъде направен коментар за възможностите, дадени на всяка от страните по трудово правоотношение да поиска и ползва платен годишен отпуск, включително и да бъдат очертани случаите, когато отпускът може да се предостави, без да е бил поискан.

Предвид факта, че новите противоепидемични мерки налагат нови политики при допускане на работното място и при полагането на труд, бързо стана ясно, че има несъответствие между Кодекса на труда и новите мерки, които изискват "зелен сертификат" от работещите, за да имат право да бъдат допуснати до работното им място. Към настоящия момент липсва възможност за промяна на трудовото законодателство, поради което отговорът на въпроса какъв ще бъде статутът на хората, които няма да бъдат допускани до работните си места, заради липсата на такъв сертификат, следва да бъде решен с инструментите на действащото към момента трудово законодателство.

Работодателите са проставени пред въпроса как да процедират с работниците и служителите, в предприятията, в които по силата на заповедта на Министъра на здравеопазването е задължително притежаването на „зелен сертификат“. Новите противоепидемични мерки налагат, тези които не разполагат със зелен сертификат, да не бъдат допускани до работа, но без отговор остават въпросите: следва ли да се считат в престой по тяхна вина, предвид факта, че не са се възползвали, по субективни причини, от нито една от трите възможности да докажат, че не са болни или носители на вируса, трябва ли да бъдат пуснати в неплатен отпуск, или пък в платен отпуск, докато се снабдят и предоставят исканият документ.

Всеки работодател следва сам за себе си да вземе решение как да процедира с управлението на човешките ресурси в този случай, но тук ще посочим реда, по който работодателите могат едностранно да предоставят на работник или служител платен годишен отпуск, без да е бил поискан.

Преди това нека направим

Бърз преглед на възможностите за ползване на платен годишен отпуск.....

Тази статия  е част от нашата платена платформа ZnamKak.com. Влез и прочети до края, заслужава си! Защото ще можеш да си отговориш на въпроса

Кога работникът и кога работодателят имат право сами да определят времето на ползване на платен годишен отпуск ?

 

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар