[Znamkak.com] Кога е налице реално съкращаване на щата ?

Съкращаването на щата е едно от правомощията на работодателя, от което често следва и реализация на правото му да прекрати трудовия договор с работник или служител по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. второ КТ.

Всяко действие обаче следва да бъде подчинено на закона и на обявените от съдебната практика решения на спорните въпроси. Несъобразяването на правната норма и съдебната практика би довело до финансови загуби на работодателя във връзка с отмяна на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение като незаконосъобразна и заплащане на разноски както по делата, така и обезщетения на възстановения работник или служител. Това налага детайлно изследване на темата и необходимост от познания, които да насочат работодателя към законосъобразно постигане на заложените от него цели на предприятието.

Съкращаването на щата е въпрос на работодателска целесъобразност и причината за прибягването до него, за неговата обоснованост, правилност, необходимост не подлежат съдебен контрол, тъй като решението за промени в щата касае ефективността на производствения процес. Работодателят не е длъжен да мотивира и обяснява използването на това свое право и не е длъжен да обяви извършването на съкращаване на щата в предприятието. Съдебният контрол обаче не е изключен, а насочен в частта, свързана с извършването на подбора. Това налага да се определи ясно кога е налице реално съкращаване на щата. 

Основно изискване за законосъобразност на извършеното съкращаване на щата е същото да бъде реално, но не и формално (прикрито). Длъжността следва да бъде .......

 

 

Цялата статия е достъпна за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com 

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш  / цената е символична, по-малко от 1 кафе на ден / или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар