[Znamkak.com] Извършване подбор на персонала

 

При закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Обхват на подбора

На подбор подлежат всички работници и служители, които заемат еднакви или сходни длъжности.
Когато се определя кръгът на лицата, които да участват в подбора, не се изхожда от наименованието на длъжностите, нито от сходствата във възложените трудови функции, а от техните различия, като определящо е дали различията са съществени.

Две длъжности със сходни наименования може да включват съществено различаващи се трудови функции както и две длъжности с различни наименования може да включват несъществено различаващи се трудови функции. Тоест водещо за подбора е фактически изпълняваната работа.

Един от основните разграничителни критерии, когато се извършва преценка за това кои длъжности да бъдат включени в подбора е обстоятелството дали длъжността е управленска или експертна.

Възможно е длъжности с еднакви наименования или множество сходни функции да се различават по посоченото обстоятелство. Щом за едната длъжност е предвидено ръководство на трудовия процес, същата не може да участва в подбор, когато се съкращават длъжности, в които не се включват управленски функции.

Преценката за различията в длъжностите се прави за всеки конкретен случай, тъй като всеки работодател утвърждава длъжностни характеристики, които отговарят на изискванията на съответното предприятие.

В случай на извършен подбор, в който не е включен дори един работник или служител, изпълняващ същата или сходна длъжност, извършеният подбор е незаконосъобразен.

Не се извършва подбор, когато.....

 

 

Цялата статия е достъпна за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com 

Там ще прочетеш:

- какви са особеностите при определяне обхвата при подбора

- какви са изискванията към подбора

- кои са законодателните критерии за оценка

- длъжен ли е работодателят  да назначи комисия за извършването на подбора

- как се документира подборът 

- Към кой момент следва да бъде съкратен щата, за да бъде законосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение – към момента на получаване на предизвестието или към момента на издаване на заповедта?

 

Чакаме те в ZnamKak.com!

Направи абонамент  / цената е символична, по-малко от 1 кафе на ден / или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход!

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар