[Znamkak.com]За някои необмислени последствия при електронната търговия

гост-автор: Теодор Тодоров

Фактическа обстановка: Собственик (и управител) на българско дружество купува през електронен магазин компютър, необходим за дейността на дружеството. Плащането е направено през дружествената сметка, но в електронния магазин управителят е регистриран като физическо лице и през този профил е направена поръчката. Компютърът пристига, придружаван от инвойс, в който като купувач е посечено физическото лице, управител на дружеството.
 

Казус: Как да третираме за счетоводни и данъчни цели доставката?

За счетоводни цели:

Ясно е, че компютърът е закупен за целите на дейността на дружеството. Проблемът обаче е в документалната обоснованост на придобиването. В случая решения от типа:

1. Отчитаме плащането от дружеството на разчет и управителят внася парите
или
2. Третираме плащането като документално недоказани разходи, лично потребление или скрито разпределение на печалбата
очевидно не ни вършат работа.

И тъй като в счетоводството има принцип на “предимство на съдържание пред форма”, чисто за счетоводни цели не само, че можем, но и трябва да......

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com

 логни се 

Нямаш абонамент ? Направи го - цената е по-малка от половин кафе на ден ! 

 

Влез в ZnamKak.com и получавай  статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага!

Илюстрация: Business card photo created by jannoon028 - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар