[Znamkak.com] За някои ДДС аспекти при международната търговия

гост-автор: Теодор Тодоров

Българско дружество се занимава с външнотърговска дейност (извън ЕС).

  1. Има контакти с различни контрагенти, закупува търсена стока от една страна и я доставя на клиенти в друга. Като вносител в другата страна е винаги конкретният клиент, който има грижата за уреждане на дължимите мита, данъци и такси в собствената си държава.
  2. Дружеството няма собствен транспорт и за целта използва услугите на транспортна компания. За да възстанови извършените разходи за транспорт, дружеството ги включва на отделен ред в издаваните от него фактури по фактически платена от него стойност.
  3. Българското дружество има контрагент в Украйна, който го свързва с клиенти от Турция и Сърбия, които търсят стока намираща се в Казахстан. За предоставената информация, украинският контрагент получава от българското дружество комисионна, изчислена на база реализираните от него количества стока.

Относно дейността: По смисъла на ЗДДС дейността на дружеството е облагаема. Тъй като самата дейност се извършва извън територията на България (дори извън територията на ЕС), по правилата на чл.17 (2) ЗДДС мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната и дружеството не дължи ДДС за нея.

Ако дружеството извършваше дейността на територията на ЕС, то на основание на същия член би трябвало да се съобрази със законодателството на държавата членка, където се намира стоката преди да е започнал транспорта към получателя й.

Независимо какви приходи реализира от подобна дейност, на основание чл. 17(2) ЗДДС същите не формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС в България и дружеството би могло да остане нерегистрирано по ЗДДС.

В същото време, на основание чл. 69 (2), т.1 ЗДДС дружеството има право на ДК за получените от него доставки свързани с тази дейност и би могло да упражни това право, ако разбира се е регистрирано по ЗДДС.

Доброволната регистрация по ЗДДС в България е въпрос на управленско решение, но тъй като за доставките, по които е получател, на дружеството му начисляват ДДС, ако ръководството иска ефективно възстановяване на ДДС, дружеството трябва да има ДДС регистрация.

Декларирането на доставките, ако дружеството е регистрирано по ЗДДС, се извършва чрез посочване на сумите им в колона ......

Цялото съдържание на статията може да прочетеш в нашата платформа ZnamKak.com !

Наш гост-автор е Теодор Тодоров

 

От тази статия ще разбереш:

1. Дължи ли дружеството ДДС за извършваните доставки извън територията на страната?

2. Има ли право на данъчен кредит за получените доставки, свързани с тази дейност ?

3. Какво е ДДС третирането на транспорта,който обслужва външнотърговската дейност на дружеството ?

4. Как следва да се отчете комисионната ?

 

 

ВАЖНО е какво е знаеш!  Ако искаш да развиваш своята професионална компетенция в сферата на счетоводството, данъците и ТРЗ и ЛС , чакаме те в ZnamKak.com!  Тук създаваме статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага! Какво ново написахме може да видиш ТУК !  За да знаеш повече! И да ти е лесно! Искаш ли да знаеш повече ? 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар