[Znamkak.com]За някои аспекти при отграничаване на разходите за периода от гледна точка на ДДС

Честита Нова 2020 г.!

Наред с пожеланията за здраве, щастие и професионални успехи, Новата година носи началото и на годишното приключване на 2019 г. - изготвяне на финансов отчет, независим одит, подаване на статистически отчет и деклариране на облагаемата печалба с ГДД пред НАП. След това ще следва общо събрание, разпределяне на печалба и публикуване на финансов отчет в ТР. С други думи, предстои малко повече от обичайната работа за счетоводителите.

Наред с всички други неща, касаещи този период на годината, за целите на изготвянето на финансовия отчет, се налага да отграничим приходите и разходите към края на годината.

Отграничаването накратко означава, всички приходи и разходи да се включат в отчетния период за който се отнасят. В настоящия момент това означава, приходите и разходите за 2019 г. да се осчетоводят и признаят в 2019 г., а не да се прехвърлят към 2020 г. Обратното също е валидно – приходи или разходи от 2020 г. да не се осчетоводят и признаят през 2019 г.

 

По отношение на приходите, отграничаването изглежда лесно.

Все пак цял НАП се грижи (разбирайте – преследва ни като диверсанти и ни глобява на общо основание) да не би случайно да пропуснем да фактурираме нещо или да е в по-малък размер, всички постъпления в  брой да са маркирани през ЕКАФП, всяка една продажба да има УНП в случай, че използваме СУПТО и в прав текст (а и заобиколно чрез промени в законодателството) ни заявява, че трябва да забравим за постъпления в брой и всичко да се плаща по банка. Единственото, за което не се грижи НАП, е ............... 

 

  • Какво означава да направим отграничаване на приходите ?
  • Какво означава това по отношение на разходите?
  • Ще ни създаде ли проблем възможността на чл. 77 ал.2 от ЗДДС, свързана с правото на упражняване на ДК в някой от следващите 12 месеца ?
  • Какво би се случило, ако не осчетоводим документите и как да си решим проблема ?

 

Влез в ZnamKak.com и прочети докрай статията на Теодор Тодоров !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !
Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар