[Znamkak.com] За някои аспекти на облагането по ЗДДФЛ

гост-автор: Теодор Тодоров

Не само дружествата, а и физическите лица също дължат данъци. Режимът на облагане на физическите лица е уреден в ЗДДФЛ. Настоящият материал има за цел да представи алгоритъм, който да следваме при деклариране и облагане на доходите си по ЗДДФЛ.

Алгоритъмът преминава през отговорите на няколко въпроса. Разгледани са по-долу.

1. Местно лице ли съм за данъчни цели в България?

Това е абсолютно първият въпрос на който трябва да си отговорим. Защо е важен? Защото ако сме местно лице за данъчни цели, декларираме и облагаме в България. И то не само доходите от България, а от цял свят. А ако не сме местно лице за данъчни цели в България следва да ни “светне”, че някоя друга данъчна администрация по света, а не българската, ще прояви желание да се срещне с нас. И ако в този случай сме платили данъци и в България, това чуждестранната администрация може и да не я заинтересува и да ни обложи и втори път за един и същ доход. 

Критериите и правилата за установяване дали сме местно лице са разписани в чл. 4 ЗДДФЛ. Тези правила се отнасят за всички физически лица, без оглед на гражданството им.

И сега внимание! Може да се случи така, че да живеем с убеждението, че не сме местни лица за данъчни цели, а критериите на ЗДДФЛ да ни класифицират като местни. В подобен случай, следва да се самоопределим за данъчни цели къде сме местни лица. Нали разбирате, че няма как да имаме убеждението, че не сме местни лица за България и да не сме местни за някоя друга юрисдикция?

Налага се да си самоопределим юрисдикцията. И след като го направим, тъй като чл.75 ЗДДФЛ дава приоритет на разпоредбите на ратифицираните международни спогодби по които България е страна пред местното законодателство, да си потърсим дали има подобна спогодба между България и съответната страна. Тези спогодби са т.нар. СИДДО – Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Те не създават правила или задължения за облагане, а единствено могат да освободят от облагане. С други думи, ако имаме усещането, че сме данъчно задължени лица в друга страна, а ЗДДФЛ иска да ни обложи, при наличие на СИДДО със съответната страна можем да “отървем” облагането в България.

Но пък, трябва да се съобразим с облагането в другата страна. Това е по-добрият случай. По-лошият е да няма СИДДО и тогава облагането в България “не ни мърда”. Неприятното е, че може и в другата страна да “не ни мърда” облагането и няма как да избегнем по законен начин подобна ситуация. В такива случаи французите казват: Такъв е животът (C’est la vie)! и въздъхват тежко. За разлика от тях, ние попържваме и пием една студена ракия, а понякога и само вода.

И така, ако не сме местни лица за данъчни цели в България, този материал като че ли не ни интересува повече, защото няма да си имаме работа със ЗДДФЛ. Разбира се, ако ни е интересно, може да продължим и да четем по нататък. Ако сме местни данъчно задължени лица, продължаваме към следващия въпрос.....

2....

Това е част от статия от нашата платена платформа ZnamKak.com. Влез и прочети до края !  Няма да съжаляваш, защото не е достатъчно само да се напише някакъв текст, като се водиш от нормативните актове, а е важно да го поднесеш разбираемо, простичко и с чувство за хумор. Теодор Тодоров го е направил блестящо!

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

Илюстрация: Sale photo created by jcomp - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар