[Znamkak.com] Допълнителни парични вноски. Съдебна практика.

гост-автор: Теодор Тодоров

Допълнителните парични вноски са обективна реалност и дали ни харесва или не, съществуват в практиката. В този материал разгледахме защо възникват, как касаят отделните видове търговци по ТЗ и какво е мнението по отношение на тях от страна на НАП. Там обаче не е засегната съдебната практика, касаеща допълнителните вноски.
 

Защо се стига до наличие на съдебна практика?
 

Отговорът на този въпрос никога не е прост и написаното по-долу е разбирането на автора, което не ангажира никого.

Законите уреждат определени отношения, възникващи между различни субекти по повод определени обекти. Когато едната страна в отношението има различно от другата страна разбиране за начина на регулиране на отношенията помежду им, и двете страни са свободни да потърсят решение на спора си пред съответния съд.

В случая с допълнителните парични вноски, отношенията са между данъчна администрация и данъчно задължени лица, а споровете са винаги за пари (данъци). Още от изгрева на демокрацията от началото на 90-те години на XX век, данъчната (а и изобщо държавната) администрация си има изграден стереотип по отношение на частния бизнес. Най-общо: „частният бизнес се е заринал с пари и най-голямата му грижа е как да не си плати данъците“.

Обективността изисква да си признаем, че към настоящия момент отношението на данъчната администрация вече малко се е променило (все пак 30 години минаха), но също така и, че исторически погледнато имаха определени основания за стереотипа си. Но най-често „покрай сухото, гореше и мокрото“...

Та, някъде от 1991 г. (тогава беше приет съвременният ЗСч, заедно със сметкоплана и стандартите) администрацията си знаеше, че в счетоводството има една „сметка 499, по която счетоводителите осчетоводяват неотчетените приходи“. Това твърдение, формулирано под най-различна форма, съм го чувал през цялата си практика. Казано честно, изглежда ми странно – ако ще съм от „тъмната страна“ и ще крия приходи, то хитрият начин е да скрия и съответстващите им разходи, така че да „изкарам“ печалбата от бизнеса - с други думи да скрия част от дейността, а не да оставям разходите в бизнеса и да отчитам парите от скритите приходи пак в бизнеса. Но, както и да е. Според мен, точно това разбиране на администрацията по отношение на с/ка 499 породи последващите проблеми с допълнителните парични вноски.

Като стана въпрос за с/ка 499 – една колежка казва за нея, че е сметка, в която "който каквото не знае какво да го прави, все там го слага“. И верни на тази житейска максима, много от случаите на направени допълнителни парични вноски в практиката, намериха счетоводно отражение точно там.

Така обаче влязоха в полезрението на администрацията, „задействаха“ стереотипа за „скритите приходи“ и съответно желанието за облагане. Резултатът от това желание се материализира чрез нормата на чл.46 ЗКПО относно данъчното третиране на задълженията. Малко постреснати от подобно третиране (така де, до тогава никой не мислеше да облага задължения) счетоводителите започнаха да мислят, дали пък допълнителните парични вноски не следва да са вид резерви. Все пак, собствениците ги правят и не са от оперативната дейност. Последваха рекласификации на суми от задължения в резерви или направо първоначално признаване на подобни суми в раздела на капитала.

Желанието на НАП да облага, обаче ги накара да „измислят“ хипотезата, че посочени в капитала, тези суми са неотчетени по надлежния ред приходи и следователно с тях трябва да се увеличи ДФР за целите на определянето на данъчната основа. Позоваваха се на буква Г, т.2 от приложението към СС-18. С други суми, едно задължение ако не е платено, другият начин да се уреди е да се отпише. Отписването става чрез признаване на приход. И щом вместо в задълженията, подобна сума се отчете в резервите, значи не е спазен редът на отчитане.

И последваха много ревизионни актове с подобни изводи. Част от тези РА доведоха до създаването на съдебна практика.
 

Какво може да се обобщи по въпроса ?

...........

Целият материал е достъпен само за абонати на ZnamKak.com. Ако имаш активен абонамент, влез в   своя профил от бутон Вход. 

 

А ако нямаш, ще се радваме да се присъединиш към нашия отбор!  Абонирай се, цената е по-малка от половин кафе на ден ! Ние сме в ZnamKak.com и те чакаме !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар