[Znamkak.com] Дисциплинарна или имуществена отговорност: кога може да се търси всяка от тях ?

 

Дисциплинарна отговорност се носи от работника или служителя за нарушение на трудовата дисциплина. Това са случаи на виновно неизпълнение на трудовите задължения, такива каквито са посочени в трудовия договор, допълнителните споразумения и длъжностната характеристика на работника.

Разбира се, трудови задължения може да се възлагат и със заповед на работодателя.
Неизпълнението на законните нареждания на работодателя също е дисциплинарно нарушение.

Трудови задължения може да бъдат възложени от работодателя на работниците и служителите със закони или други нормативни актове. Задълженията може да са част от правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР) или от колективния трудов договор (КТД). Нарушаването и на тези задължения е дисциплинарно нарушение (чл. 187, ал.1, т. 8 и т.10 от КТ).

Дисциплинарна отговорност се носи само за дисциплинарни нарушения на работника или служителя. Личните финансови отношения между две физически лица, извън трудовото правоотношение не могат да бъдат основание за търсене на дисциплинарна отговорност.

Общото за всички дисциплинарни нарушения, за които се носи дисциплинарна отговорност е, че те са извършени при осъществяване на трудовото правоотношение. Много често работодателите влизат в конфликти с работниците въз основа на отношения несвързани с трудовите. Може би най-общо такъв пример е случай, при който работодателят дава в заем на работника парична сума, която работникът не връща. Отношенията на двете страни в личен план се влошават и работодателят решава да уволни дисциплинарно работника си. В този случай дисциплинарно нарушение няма.

Видове дисциплинарни нарушения

Те са посочени в чл. 187 от КТ:

            ...............................

 

Цялата статия е достъпна само за абонати на ZnamKak.com !

Абонирай се се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход !

 

 

Влез и прочети съдържанието докрай, за да си изясниш:

1. Кога се носи дисциплинарна отговорност от работника или служителя ?

2. Какви са видовете дисциплинарни нарушения ?

3. В кои случаи работодателят може да предприеме действия за удръжки от трудовото възнаграждение на работника ?

4. Какво представлява имуществената отговорност и каква е разликата с дисциплинарната отговорност ?

5. Кои са действията на работодателя по осъществяване на ограничената имуществена отговорност ?

6. Особености на дисциплинарните нарушения

 

Дисциплинарна или имуществена отговорност: кога може да се търси всяка от тях - част 1

Дисциплинарна или имуществена отговорност: кога може да се търси всяка от тях - част 2

Дисциплинарна или имуществена отговорност: кога може да се търси всяка от тях - част 3

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

Илюстрация: Business vector created by katemangostar - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар