[Znamkak.com] ДДС ефекти от “схема”, свързана със СМР извън България

гост-автор: Теодор Тодоров

Казусът, предмет на настоящия материал, не е казус който може да възникне в “нормални” условия и наличието му е по-скоро индикация за определена “гимнастика” най-често между свързани лица, като не е задължително тяхната свързаност да е официална.  

Казус: Българско дружество (А) с регистрация по ЗДДС у нас намира клиент в друга държава членка на ЕС. Клиентът е дружество (Х), създадено по законодателството и регистрирано по ДДС в страна-членка, различна от България.

Дружеството (Х) възлага на българското дружество (А) да извърши СМР (строително-монтажни работи) на обект, намиращ се в собствената на дружество (Х) страна.

Българското дружество (А) няма никаква материална, техническа или кадрова обезпеченост да извърши определената работа и затова ще използва за подизпълнител второ българско дружество (Б), което има всичко необходимо, включително разрешителни, за да работи на територията на страната членка, на която е местно дружество (Х).
 

Първият въпрос е: Къде ще се плаща ДДС ?
Вторият въпрос е: Кой ще плати ДДС-то ?
Трети въпрос е: Дали си струва ?

 

Къде ще се плаща ДДС?

Директива 2006/112/ЕО от 28.11.2006 г., която е имплентирана както в нашия ЗДДС, така и в ДДС законодателството на всички страни членки, чрез чл.47 определя, че:

“Мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, включително услугите на експерти и агенти за недвижими имоти, осигуряването на настаняване в хотелиерския сектор или в секторите с подобна функция, като този на ваканционни лагери или на обекти, развити за ползване като къмпинг, предоставянето на права за ползване на недвижими имоти и услуги за подготвянето и координирането на строителни работи като например услугите на архитекти и на предприятия, предоставящи надзор на обекта, е мястото, където се намира недвижимият имот.”


Това означава, че ДДС за извършените доставки на СМР от дружество (Б) на дружество (А), както и от дружество (А) на дружество (Х), следва да се начисли и плати в........................


Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com
 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !
Защото човек може толкова, колкото знае!

Илюстрация: Background vector created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар