[Znamkak.com] Данъчни аспекти при покупка на стока от ЕС и неиздадена фактура (invoice) от доставчика

 

Фактическа обстановка: Българско дружество регистрирано по ЗДДС, закупува online стока. Стоката пристига от страна членка на ЕС на територията на България. Плащането е осъществено през PayPal. При пристигането си, стоката не се придружава от фактура (invoice). Въпреки многократните опити на българското дружество, единственото което получава като документ от доставчика е благодарствено писмо за направената покупка, както и потвърждение, че дружеството доставчик няма ДДС регистрация.

Казус: Как следва да се третира въпросното придобиване?

Коментар: В този казус, казано по-просто “няма драма”. Възникването му се обуславя единствено от по-строго фискалното мислене от страна на получателя, което до голяма степен се дължи на насажданата десетилетия наред практика от страна на данъчната администрация и издигането в култ на принципа на документална обоснованост в ЗКПО. А “драма няма” защото:

По отношение на документирането:

При всяка сделка, условията на доставката (качествените и количествени характеристики на стоката, състоянието й, мястото където се прехвърля собствеността, транспорта, носителят на риска от погиване на стоката и в кой момент същият се прехвърля от продавач на купувач, дължимото възнаграждение и т.н.) се договарят между страните, за което те трябва да постигнат съгласие.

Съгласието се материализира под формата на договор. Писмената му форма е задължителна само когато изрично се изисква по силата на закон (чл.293 ТЗ). Разбира се, при наличие на подписан договор, впоследствие могат по-лесно да се предявяват определени претенции по отношение на неизпълнение на договореното, но липсата му може да се компенсира и с допълнителни доказателства. Това е нормалната търговска практика. Сключването на договорите е регламентирано в ЗЗД, а сключването на търговски сделки е регламентирано с ТЗ.

За целите на счетоводната отчетност, издаването на....................

Цялото съдържание на статията може да прочетеш в нашата платформа ZnamKak.com !

 

Наш гост-автор е Теодор Тодоров

 

 

ВАЖНО е какво е знаеш!  Ако искаш да развиваш своята професионална компетенция в сферата на счетоводството, данъците и ТРЗ и ЛС , чакаме те в ZnamKak.com!  Тук създаваме статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага! Какво ново написахме може да видиш ТУК !  За да знаеш повече! И да ти е лесно! Искаш ли да знаеш повече ? 

 

 

Илюстрация: Business card photo created by jannoon028 - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар