[Znamkak.com] Вътреобщностна доставка на акцизни стоки

гост-автор: Теодор Тодоров

Казус: Българско дружество продава акцизна стока - вино, която се изнася от данъчен склад в България, собственост на винарна. Получателят на стоката (по фактура) е американска компания. Американската компания префактурира на финландско дружество. Виното се транспортира директно от България за Финландия. Във Финландия пристига в техен данъчен склад. Как следва българското дружество да третира тази сделка от гледна точка на ЗДДС - ВОД или износ по гл.3?

Отговор: Във въпроса се пояснява, че виното се намира в данъчен склад. Какво е данъчен склад е регламентирано с чл.4, т.3 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):

“чл. 4. По смисъла на този закон:
3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.”

Целта на съществуването на данъчните складове е да гарантира събирането на акциза. Акцизът е данък върху потреблението на определени стоки, за които е решено, че са луксозни и ако гражданите (селяните, поданиците, обитателите) на дадена страна искат да ги притежават (консумират), трябва да си платят за това на държавата. От практиката се е наложило подобни стоки да се наричат акцизни. Задължението за облагане на потреблението, съгласно чл.20 (1) ЗАДС възниква от датата на освобождаване на акцизната стока за потребление.

Дадена стока може да бъде произведена в страната, въведена на територията на страната от територията на друга страна членка или внесена на територията на страната. Преди освобождаването й обаче за потребление, акциз за нея не се дължи. Собствеността върху дадена стока, вложена или произведена в данъчен склад може да се прехвърля, но при спазване на определени административни и контролни правила, целящи гарантиране заплащането акциза на държавата.

С други думи, ако една стока определена като акцизна,......

 

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com
 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

 

Защото човек може толкова, колкото знае!

 

Илюстрация: Food photo created by foodiesfeed - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар