[Znamkak.com] Активни и пасивни доходи. Данъчно облагане на физическо лице, произвеждащо електроенергия от възстановими източници

гост-автор: Теодор Тодоров

Казус: Физическо лице е изградило инсталация от няколко фотоволтаични клетки, разположени на покрива на собствения му обект, който ползва за собствени (жилищни) нужди. Капацитетът на инсталацията е толкова, колкото произведената енергия да покрие нуждите на семейството му.

Инсталацията е присъединена към електропреносната мрежа на енергийния доставчик, така че когато произведената електроенергия е в повече от потребяваната за семейни нужди, енергийният доставчик изкупува излишъка. Енергийното дружество превежда сумата за изкупения излишък по банковата сметка на физическото лице. Как следва физическото лице да третира и обложи този доход?

 

Решение: Решението на този казус преминава през етапа на правилното класифициране на този доход – дали е активен, или пасивен доход. В ЗДДФЛ изобщо липсва дефиниция на понятието “доход”, но за сметка на това е регламентирано в подробности кога се счита за получен даден доход, как се определя данъчната основа на някои доходи, какви са данъчните ставки, как се внася данъкът, включително авансовият. В ЗДДФЛ няма да срещнете квалификация и разделение на доходите на активни или пасивни и следва да се разясни, какво се има в предвид.

Най-общо, “доход” е това събитие, чието случване създава у нас чувството на повишено благосъстояние. Това събитие може да се случи по два начина – или ако активно работим за него (активен доход) или като използваме собствен ресурс, който без много-много да го мислим, да “работи” за нас (пасивен доход).

Най-общо активните доходи са резултат от:....

 

Тази статия е част от ZnamKak.com, нашата платена платформа.

Искаш ли да знаеш повече и да ти е лесно ?

Чакаме те в ZnamKak.com!

 

За да може да прочетеш всички статии , трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар