За тези, които работиха по Великден

 

 

Въпреки че повечето от нас почиваха по Великден, имаше и такива, за които дните от 30.04 до 04.05 бяха работни. В празничните дни работиха основно фирми, свързани с туризма, търговията на дребно, както и заводите, които не могат да спират работа.

Обръщаме внимание, че макар в празничните дни да влизат събота и неделя, всички дни от петък до понеделник включително се третират като официални празници. За работата си в тези дни работникът следва да получи двойно възнаграждение.

Чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда.

Официални празници са:
…… Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.

Чл. 264.За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение


Пример: По график лице е на работа на 30.04. Във фиша му за април трябва да има отделно допълнително начисление за работа на официален празник:

Отработени дни: 21
Основна заплата: 1000лв.
Клас:60 лв.
Доп. възн.за работа на официален празник: 50.48 лв. (1060/21 дни x 1) / още едно дневно възнаграждение/

 

Ако положеният труд по време на празници е и извънреден труд

Начинът на отчитане на работното време – подневно или сумирано, както и дали лицето работи в условията на ненормиран работен ден, имат значение при заплащането на извънредния труд, положен в празнични и почивни дни.

Ако работното време се отчита подневно или лицето работи на ненормиран работен ден, положеният труд в празнични дни винаги е извънреден и също се заплаща със 100% увеличение. Така работникът или служителят трябва да получи увеличение на дневната си надница в четворен размер – удвоен размер на трудовото възнаграждение за работа на официален празник и удвоен размер за положения извънреден труд.

Пример: 
Отработени дни: 21
Основна заплата: 1000лв.
Клас:60 лв.
Доп. възн.за работа на официален празник: 
50.48 лв. (1060/21 дни x 1) / още едно дневно възнаграждение/
Извънреден труд през празник /8 часа/ – 100.96 лв.(едно дневно възнаграждение + 100% увеличено заплащане на извънредния труд)

При сумирано отчитане на работното време извънредният труд се изплаща с 50% увеличение, но едва в края на отчетния период, ако бъде отчетено полагането на такъв. В този смисъл самото полагане на труд в празничен и почивен ден не означава непременно полагане на извънреден труд и съответно той не се заплаща с увеличение. 

Чл. 262. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

 

Относно непресъствените дни

В ал. 2 на чл. 154 е записано, че „когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени /Например 01 май 2021  беше в събота, затова и 04.05 е неработен ден /

Понятието „неприсъствени дни“ означава, че през тези дни работникът или служителят не присъства на работното си място и не извършва трудова дейност, т. е. тези дни са почивни.

По отношение на заплащането на труда за неприсъствени дни, са съотносими регламентите за работа в почивни дни:

- ако работното време се отчита подневно или лицето работи на ненормиран работен ден, работата за тези лица в почивни дни, в случая и на неприсъствения дни, е извънреден труд. В този случай обаче надницата се увеличава със 75% - само за положения извънреден труд.

- при полагане на труд по график при въведено сумирано изчисляване на работното време на неприсъствен ден, законът не предвижда увеличение на възнаграждението. Ако в края на отчетния период, бъде отчетен извънреден труд - той се изплаща с 50% увеличение. 

-------------------

Чл. 154. Официални празници са:
1 януари - Нова година;
3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност;
6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
6 септември - Ден на Съединението;
22 септември - Ден на Независимостта на България;
1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24 декември - Бъдни вечер, 25 и 26 декември - Рождество Христово;
Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му.
(2)  Когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
(3) Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност.

Чл. 262. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Чл. 264.За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение
 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Теодора 2022-03-07 10:55:13

  Здравейте!
  Нормално ли е по официален график декември да съм работила 23 дни , но да съм осигурена само за 20 ?

 2. Avatar
  Иван Иванов 2021-11-17 22:27:51

  Не мисля, че сте прави. Погледнете кои са официалните празници според Кодекса на труда, направете разлика между тях и почивните дни. 24, 25 и 26.12 през съответната година са винаги официални празници. Така, че заплащането трябва да бъде като за официален празник.

 3. Avatar
  Лиляна Дочева 2021-06-21 11:05:19

  Искам да попитам относно заплащане на положен труд. Сина ми работи като охранител , назначен е на 8 часов работен ден при ненормиран работен ден. През делничните дни работи от 16.30 ч. до 07.00 часа. , а в почивните дни и на официални празници от 07.00 часа до 07.00 часа на другият ден- 24 часа . Работят само 3 души охранители. Въпроса ми е как следва да им се заплаща положения труд. Имат ли право да им бъде изплащано възнаграждение за извънреден труд и за работа на официален празник , както и за почивни дни, които не са официални , но обявени за почивни.

 4. Avatar
  Петранка Димитрова 2019-01-26 16:29:33

  При нощна смяна от 19.30ч на25.12. до 7.30ч на26.12. ми изплащат празничен само за 19.30ч до 00.00ч на 25.12.На график и сум. изчисляване .

Напиши коментар