Трудов договор по заместване

автор: Ваня Иванова

Съгласно  Кодекса на труда този договор е срочен и се сключва за заместване на работник или служител, който отсъства от работа ( КТ чл. 68 ал. 1 т.3).

Срокът на трудовия договор за заместване се определя посредством времето, през което отсъства титуляра на длъжността.

В сключения трудов договор трябва изрично да се посочи името и длъжността на титуляра, тъй като срокът му зависи от продължителността на отсъствието на титуляра, както и обстоятелството, че договорът за заместване се сключва до неговото завръщане на работа.

Работникът имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Т.е той не може да бъдат поставян в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото си правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения ( КТ чл. 68 ал. 2).


Може ли да се уговори срок за изпитване, например 6 месеца?

 Може. Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, както и този по чл. 68, ал. 1, т. 1 или 2 може да се сключи във връзка с чл. 70 КТ - със срок за изпитване до 6 месеца.

 В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване, а ако това не е уговорено, се приема, че срокът е уговорен в полза и на двете страни.

 Срокът за изпитване е с продължителност до 6 месеца и включва само реално отработено време.

 

Превръщане в договор за неопределено време

Срочният трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител се превръща в договор за неопределено време, ако трудовият договор с титуляра се прекрати през време на заместването. Условието е заместникът да продължи да работи след изтичане на уговорения с договора срок 5 или повече работни дни,да няма писмено възражение от страна на работодателя, и длъжността да е свободна. ( КТ чл. 69 ал. 2).


Прекратяване

Ако титулярът се завърне на работа, трудовият договор по заместване ще бъде прекратен без която и да е от страните да дължи предизвестие на основание чл.325,т.5 от КТ.

 

Има ли защита бременна жена, назначена по чл. 68 ал. 1 т.3 при завръщане на титуляра

Няма.Закрилата при уволнение по чл.333,ал.5 от КТ – не намира приложение защото договорът е срочен и се прекратява  при връщане на работа на служителя, който е отсъствал от работа.


Връщане на титуляра след отпуск по майчинство

Служителка е назначена на трудов договор по заместване на жена, която е в отпуск по майчинство. Ако титулярът е ползвал майчинството и сега ползва платения годишен отпуск, кога следва да се прекрати трудовият договор със заместничката - при изтичане на отпуска по майчинство или на платения годишен отпуск?

След изтичането на отпуската. Трудовият договор по заместване на отсъстващ работник или служител, се прекратява със завръщането на титуляря на работа, Ползването на годишен отпуск  означава, че титулярът все още не се е върнал, защото няма реално започване на работа.   Основание за прекратяване ще бъде налице, когато титулярната служителка реално започне работа, независимо от това дали е ползвала изцяло полагащата се отпуска или само част от нея

 

Какво се случва, когато  титулярката е в отпуск по майчинство и междувременно и заместничката също излезе в майчинство.

Необходимо е да бъде назначен друг човек. Третата служителка следва да бъде назначен отново на основание чл.68, ал.1, т. 3 от КТ – за заместване на отсъстващия титуляр, в случая - първата служителка. Когато титулярът се върне на работа, следва да се прекратят трудовите договори и на двете служителки, които са назначени по заместване, независимо от това, че са в отпуск по майчинство или болничен. В този случай втората служителка, която е в отпуск по майчинство, съгласно чл. 52 от КСО ще има право на обезщетение за бременност и раждане до 410 дни, ако прекратяването на договора е в този период, но няма да има право на отпуск за отглеждане на дете до 2 години, тъй като за нея вече няма да се плащат осигуровки за общо заболяване и майчинство.


Чл. 52. КСО  При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50.


От Въпроси  и отговори на МТСП

Назначена съм на договор по заместване, при който титулярът беше по майчинство. Аз също излязох в майчинство тази година март месец. Титулярът обаче е напуснал фирмата и от фирмата ми казват, че трябва с прекратяването на неговият договор да прекратят и моя. Бих искала да разбера вярно ли е това и какви права имам в случая

Отговор

С прекратяване на трудовия договор на титуляра на длъжността, работодателят има право да прекрати и трудовия договор на заместника(независимо, че сте в отпуск по майчинство). Ако трудовото Ви правоотношение бъде прекратено, следва да Ви се изплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което се зачита за трудов стаж до момента на прекратяването. При положение, че сте в отпуск поради бременност, раждане и осиновяване (по чл. 163 от КТ), следва да имате предвид разпоредбата на чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване, според която, при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично

 

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

49 Коментари

 1. Avatar
  Илиева 2023-07-21 12:45:57

  Здравейте! Назначена съм по заместване в детска градина, като учител по чл. 68. , ал. 1, т.3 от КТ. Обясниха ми че трябва да ме освободят, въпреки че титуляра не се е върнал на работа . Също така ми казаха да не подавам предизвестие, а като си намеря друга работа просто да съобщя. Въпросът ми е така може ли да се случи? Не могат да те освободят от днес за утре. Просто искам да знам как ще се случат нещата

 2. Avatar
  Драганова 2023-05-02 13:23:33

  Изпълняваща временно длъжността директор, може ли да се върне на същата длъжност ако е в майчинство и има ли право да издава заповед за заместване до завръщане на титуляра при в условията на Закона за Народната просвета?

 3. Avatar
  Илиева 2023-03-15 12:33:38

  Назначена съм на работа по трудов договор по заместване по майчинство. Ако си намеря работа с договор за неопределено време, би ли имало някаква пречка да бъда освободена преди завръщането на титуляра?

 4. Avatar
  Анонимен 2022-09-24 17:17:43

  Здравейте! При първото ми майчинство бях назначена по заместване до завръщане на титуляра в ДГ. Родих януари месец и излезнаха в майчинство.Март месец ми прекратяват договора, защото се връща титулярката. Въпроса ми е майчинството след март месец педагогически стаж ли се води или не?

 5. Avatar
  Тенева 2022-09-04 11:17:14

  Назначена съм на трудов договор по заместване по майчинство.
  Ако в рамките на посочения срок си намеря друга позиция с договор за неопределено време, какви са условията за напускане от мястото с временен договор?

 6. Avatar
  Валентина Георгиева 2022-07-18 22:49:11

  Пенсионер съм и бях назначена на срочен договор по чл.68, Ал.1, т.3 като учител, заместващ колега по майчинство. В договора е упоменато условието “до завръщане на титуляра”. Редно ли е да бъда освободена след 31 август, без титулярът да се е завърнал, и директорът да обяви отново мястото в РУО?

 7. Avatar
  До Кристина 2021-09-21 15:40:49

  Всички условия по трудовото правоотношение би трябвало да са записани в трудовия договор. Вижте какво пише там

 8. Avatar
  Кристина 2021-09-21 14:58:26

  Здравейте моля за малко помощ започнах работа в детска градинав която всичко е пълен кошмар (разбрах го за 2дни)по заместване на (колежката ми е в майчинство), но нещата не се получават в групата въпроса ми е имам ли предизвестие и колко време или има и други начни

 9. Avatar
  Държавна служба 2021-06-27 16:29:36

  Здравейте! По заместване съм в държавната администрация на служебно правоотношение. Ако титулярът не се върне, трябва ли да спечеля конкурс, за да остана на същата длъжност?

 10. Avatar
  Ивара 2021-06-26 08:50:25

  Здравейте, бих искала да попитам при сключване на срочен трудов договор по заместване и си намеря друга работа с постоянен договор, мога ли да напусна, тази с срочния договор и колко е предизвестието за напускане. При предположение ,че в дадената фирма при постоянния трудов договор предизвестието е три месеца. Благодаря

 11. Avatar
  Ивара 2021-06-26 08:50:22

  Здравейте, бих искала да попитам при сключване на срочен трудов договор по заместване и си намеря друга работа с постоянен договор, мога ли да напусна, тази с срочния договор и колко е предизвестието за напускане. При предположение ,че в дадената фирма при постоянния трудов договор предизвестието е три месеца. Благодаря

 12. Avatar
  Ивара 2021-06-26 08:50:20

  Здравейте, бих искала да попитам при сключване на срочен трудов договор по заместване и си намеря друга работа с постоянен договор, мога ли да напусна, тази с срочния договор и колко е предизвестието за напускане. При предположение ,че в дадената фирма при постоянния трудов договор предизвестието е три месеца. Благодаря

 13. Avatar
  Маргарита Кръстева 2021-06-04 10:58:33

  Допостимо ли е превръщането на ,,срочен договор\\\" по чл 68т.КТ- за заместване в договор на неопределено време при условията на чл 69 ал1 КТ.

 14. Avatar
  Деница 2021-05-11 09:19:13

  Здравейте,
  бих искала да знам дали имам право да откажа одължаване на договора по заместване, тъй като колежката, която замвствам е отново бременна и ще излиза в болничен? А на мен ми се налага да прекратя работа, за да мога да взимам детенцето си от градина. Въпросната колежка е в отпуск до 12.05.,на 17. 05 ще представи болнипен със задна дата. Трябва ли аз да пускам едномесечно предизвестие, или мога спокойно да кажа на шефовете ми, че не искам да ми одължават договора и да спра работата си в тази фирма още от 13.05?

 15. Avatar
  Принцеса с корона 2020-11-18 09:40:47

  Здравейте! В момента работя на ТД по заместване до завръщането на титуляра. Имам 3-месечно предизвестие. Имам възможност да започна в друга фирма на постоянен договор. Има ли някаква вратичка да прескоча предизвестието? Благодаря предварително!

 16. Avatar
  Даниела 2020-10-06 12:41:28

  Здравейте!
  Излязох в майчинство през Октомври, 2019, и вече искам да го прекратя и да се върна на работа. Днес говорих с офис мениджъраи ми беше казано, че тъй като не са знаели кога ще се върна, а и никий не е питал, са наели човек на моята позиция на постоянен трудов договор. Предложиха ми да ме преместят на друга позиция, която е коренно различна от моята (а и мениджърката каза, че не съм подходяща, но ако й бъде наредено от по- висока позиция, ще се съгласи).

  Алтернатива, която ми беше предложена е обезщетение и изплащане на отпуск. Аз просто искам да се върна на работа на моята позиция.

  Може ли да ме посъветвате какво мога да направя? Ако не мога да се върна, за какво оптимално обезщетение мога да се боря?

  Благодаря предварително!

  Поздрави!

 17. Avatar
  Анонимен 2020-09-18 23:28:18

  Здравейте,работя в учебно заведение на трудов договор по заместване,това означава ли,че титулярът ще получава всички предстоящи плащания за учебна година,а аз няма да имам право на такива?
  Благодаря предварително!

 18. Avatar
  Анонимен 2020-06-29 17:12:31

  Здравейте, назначена съм с договор по заместване,но трябва да изляза в майчинство. Титулярът се завръща след като аз ще изляза в 45 дневен болничен преди раждане. След неговото завръщане,ще бъде ли прекратен моят договор и ще имам ли право на майчинство?

 19. Avatar
  Тинка Костова 2020-04-26 18:41:50

  Здравейте! При договор по заместване при работник с ТЕЛК 50% какви права има при опит да бъде уволнен дисциплинарно ? Няма никакви провинения и спазва всички правила и задължения на работното си място! Титуляра който замества е напуснал!? Благодаря предварително за отговора!

 20. Avatar
  tifani10@abv.bg 2019-10-07 15:29:48

  Zdraveite rabotex po zamestvane obache se razbolqx vzex bolnichen prez tova vreme tituliqra se vrashta a tesa me osvobodili ot rabota i az im kazax che sam bolnichni oshte i che posle sam na LKK pred komisia a temi kazaxa vzemi bolnichnuq nie shte go pysnem v NOI
  Tova vazmojno li e

 21. Avatar
  Бояджиева 2019-04-04 14:34:44

  Имам въпрос: Служителка, която е бременна излиза в продължителен болничен /около три месеца/ преди да излезе по майчинство. Кога можем да назначим човек на нейното място - чак когато излезе по майчинство или по-рано?

 22. Avatar
  Зорница Попова 2019-03-02 18:50:28

  Здравейте! Назначена съм в учебно заведение, на основание чл.70 и във връзка с чл. 68, ал 1, т.3 до завръщане на титуляра , с длъжност старши/главен учител. С 6 месеца изпитателен срок в полза на работодателя. От години титуляра с длъжност старши/главен учител е заместник директор в същото учебно заведение. Реално той /тя не е отсъстващ служител. Има ли право \\\"Титуляра\\\" да задържа работно място в продължение на 7 години.

 23. Avatar
  Анонимен 2019-02-22 11:04:54

  Здравейте,

  възможно ли е да се назначи служител по заместване на друг служител, който пък е минал на договор по заместване на по-висока позиция?

 24. Avatar
  Росица 2019-01-16 20:10:48

  Здравейте! Работя като учителка и съм назначена до връщане на титуляра,колежка която е в майчинство.Колежката мисли да започне само за 10 дена(15.02.2019.) за да си актуализира заплатата и да прекрати трудовия си договор(на 01.03.2019г.) За да не ми се прекъсва трудовия договор директора ми каза,че мога да изляза в болнични един ден преди завръщането на титуляра до неговото напускане.Имам ли право но болнични при завръщане на титуляра.

 25. Avatar
  Марианов 2018-12-28 16:48:49

  Здравейте! Назначен съм като учител на основание чл.68 ал.1 т.3 от КТ във връзка с чл.70 в полза на работодателя. Споменато е възнаграждение 575,00 (защото ми предстой държавен изпит- магистратура Начална педагогика) ; работно време 8 часа 5 дни в седмицата;+ 10% проф. стаж; СЪС СРОК - до завръщане на титуляра (учител в пенсионна възраст, който всеки ден идва на работа!!!??? и преподава). Неофициално по приказките в \\\"кухнята\\\" моят титуляр замества учителка, която е в болничен и се говори, че ще се връща януари. При постъпване ми беше казано, че ще замествам нея.
  Какви са евентуалните ми ходове, когато се върне от болничен!? Ако изляза в болничен преди да ми бъде връчена заповедта ще удължа ли ТД или се прекратява въпреки това? .....Благодаря!

 26. Avatar
  Ивелина 2018-11-25 21:45:41

  Здравейте, когато работиш по заместване на колежка, която е по майчинство и в същото време замества друг колега повече от 1 месец, който е болнични - имам ли право на половината сума от заплатата на колегата, който е болнични?

 27. Avatar
  Иван Алесиев 2018-11-13 09:05:01

  Здравейте,
  аз замествах служителка по майчинство, прекратихме договора ми когато тя се върна след нейната отпуска която й се полага за тези 2 години майчинство;
  Интересува ме - на мен полага ли ми се изплащане на неползваната ми отпуска за последната година или ще ми я изплатят на края на годината както досега; а последната заплата ми я преведоха.
  Хубав ден!

 28. Avatar
  анонимен 2018-08-31 16:25:27

  При назначаване на учители по чл.68 (1)т.3, но с изпитателен срок, се създават предпоставки при настъпване на ваканция (пролетна, лятна) без да се е завърнал титуляра, той да бъде освободен под предлог, че не е издържал \\\"изпита\\\" като по този начин, НОИ изплаща болничните, а училището пести пари. По кой член ще бъде освободен?

 29. Avatar
  Джеси 2018-08-23 11:15:21

  Здравейте, преди 9 месеца започнах работа по — заместване. С днешна дата съм в 2ри мес. бременна. Излизайки по майчинство да се притеснявам ли, че мигат да ми прекратят договора ?

 30. Avatar
  М. Николова 2018-08-22 00:53:08

  Здравейте!
  На работа съм по заместване от 13.09.2017г. до завръщане на тит
  уляра ,без да е посочена крайна дата/член.70 ал.1 за 6 мес. в полза на работодателя и чл.68 ал.1 т.3 от КТ/. През изпитателният срок нямаше забележки.
  Титулярът освобождава мястото на 12. 07.2018г. Директорът на училището обявява конкурс на 02.08.2018г. за същото място и определя
  с друг кандидат да бъде сключен договор.
  От началото на м.юни до момента съм в отпуск по болест.
  Какви са ми правата?

 31. Avatar
  Георгиева 2018-06-29 11:56:36

  Здравейте! Назначена съм на работа през 2005 г. на постоянна позиция. От м. 08.2017 г. замествам колега, която е в отпуск по майчиство. Допълнителното ми споразумение е по чл. 259, ал. 1 - вътрешно заместване. На мен също ми предстои раждане през м. ноември и съм в болнични поради рискова бременност. Работодателят ми иска от мен да подам молба за напускане на настоящата ми позиция и възстановяване на основната. Обясниха ми, че не могат да назначат друг служител, ако аз не освободя мястото. Вярно ли е това и ще попреча ли на назначаването на друг колега, ако откажа да подпиша молба за напускане? Ако подпиша такава молба, може ли тя да бъде само за конкретната позиция? Ще бъде ли защитено постоянното ми работно място или могат да ме освободят и от него? Благодаря!

 32. Avatar
  Зоя Ганева 2018-06-25 13:48:48

  Здравейте,
  възможно ли е да бъде назначен служител по чл.68, ал.ч, т.3 от КТ по време на ПЛАТЕН годишен отпуск на титуляра? Става въпрос за бюджетно предприятие - счетоводител и ТРЗ твърдят, че не може, а естеството на работа го налага.

 33. Avatar
  Ани 2018-04-27 23:34:59

  Здравейте, моят случай е следният, работя вече почти 10 месеца в предприятие по заместване, първоначално подписах договор с изпитателен срок от 6 месеца и името на титуляра също е упоменато, заплатата ми през това време беше с 20% по-ниска, като след изпитателният срок трябваше да бъде актуализирана с плюс тези 20%, но тъй като началникът ми след изтичането на този срок не се е заел да изпрати документ за актуализирането до администрацията, където се занимават с това, мога ли след като съм по заместване да поискам да се върнат тези 3 месеца назад, да ми бъде преразгледана заплатата и договорът ми, който е безсрочен да бъде от деня, в който реално съм минала изпитателният срок? Благодаря Ви!

 34. Avatar
  accountingnews.bg 2018-02-18 20:01:41

  Според КТ Вие сте си в трудово правоотношение, което искате да прекратите по взаимно съгласие- Ако Вашият работодател не се съгласи, си пускате предвиденото във Вашия ТД предизвестие

 35. Avatar
  Любомир 2018-02-17 18:32:49

  Здравейте, моят случай е следния:От година и осем месеца вече работя по заместване колежка, която е в отпуск по майчинство.Но ми се налага сам да поискам освобождаване , преди да се е върнала тирулярката , тъй като се прибирам в родния си град.Какво следва от това , в какви правоотношения съм , според Кодекса на труда? Колко време може да ме задържи работодателят на работното място , преди да ме освободи и следва ли от това някаква санкция за мен ?Благодаря !

 36. Avatar
  ts_nikova87 2018-01-07 13:09:58

  Юни 2014г. съм Назначена по този чл.68,ал.1 , т.3 . Март 2015г излязох болничен и след няколко месеца излязох по майчинство. Година по късно титуляра се завръща на работа, но след 2 месеца разбира ,че отново е бременна и в ммента е отново по майчинство. На мен ми предстой завръщане на работа ,но понеже детето ми не ходи на ясла и няма кой да го гледа се налага да напусна и да се запиша на борса . Казват ми ,че освен по чл.325 т.1(защото детето ми няма 3г.) ,няма как да ме освободят по друг начин , мен не ме устройва ,защото няма да мога да се възползвам от минималните месеци борса който ми се полагат . Има ли член по който може да ме освободят за да мога да се възползвам максимално от полагащата ми се борса?

 37. Avatar
  Дара 2017-12-05 23:12:37

  Назначена съм на мястото на служителка, която е в майчинство. Аз самата, обаче, също излязох в майчинство. Какво ще стане с моето правоотношение при завръщане на титуляра? Съгл. КТ следва да се прекрати и моето, но ние сме назначени по Закона за държавния служител. Това има ли значенше или действа КТ?

 38. Avatar
  анонимен 2017-11-30 16:19:48

  Възможно ли аз и друг човек да сме назначени по заместване на един и същ човек, който е в неплатен отпуск? Работя в училище и разбрах, че и друга колежка е назначена по заместване на същия титуляр, упоменат и в моя договор за назначаване. Това коректно ли е?

 39. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-17 21:52:50

  Съгласно чл. 71 от КТ, до изтичане на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

 40. Avatar
  Анонимен 2017-08-16 14:35:21

  Здравейте, аз съм на договор по заместване с изпитателен срок 6 месеца. В договорът ми пише, че предизвестието за прекратява ще бъде 3 месеца и за двете страни. Колко е предизвестието, което трябва да дам, ако реша да напусна по време на изпитателния срок? Благодаря предварително!

 41. Avatar
  петра асенова ко?чева-колева 2017-07-22 23:04:02

  Ас съм в майчинство на 13 Афгуст дете ми прави една година.Шефката ми иска да се върна на работа че колежката ми излиза във майчинство през септември.какво даправя и двете се водим работнички

 42. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-20 21:55:12

  До Александра: Да - след изтичането на отпуската. Прекратява се както всеки останал срочен договор- не зависи от това, че лицето е в болничен

 43. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-20 21:51:29

  До Анонимен- За съжаление не можем да Ви отговорим как стои въпросът в сферата на учебните заведения. Общият принцип е : трудовият договор по заместване на отсъстващ работник или служител, се прекратява със завръщането на титуляря на работа.

 44. Avatar
  Александра 2017-06-20 13:42:16

  Прекратяване на срочен договор става след завръщане на майката от ползвания натрупан годишен отпуск, а не от изтичане на отпуска по майчинство, нали така? А ако лицето - заместника - си вземе болничен, това няма да попречи да прекратим трудовото отношение? Благодаря!

 45. Avatar
  Анонимен 2017-06-19 01:51:36

  Искам да питам - моят договор е по замвстване.Замествам Директора(пази си мястото евентуално, ако му отнемат директорските права) в учебното заведение ,та въпроса ми е - сега се налага да съкратят един клас-2ма учителя. Редно ли е мен да ме уволнят или последните назнчени ... или как се процедира ?! Или това зависи от Директора дали ще си закрие мястото или не ... Ако можете да ми отговорите ще съм Ви много бшагодарен !

 46. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-15 14:21:01

  Ако титулярът се върне на работа- Вашият трудов договор ще се счита за прекратен , считано от датата на връщане на титуляра на работа. Обезщетението за неспазено предизвестие дължи страната, която не го е спазила.

 47. Avatar
  Anonymous 2017-05-15 11:31:43

  Здравейте,
  Вече почти 2 години съм по заместване по майчинство. В договора ми има предизвестие 3 месеца за прекратяването му и не е упоменато за коя от страните се отнася. Според мен това предизвестие е и за двете страни.
  Тъй като по нагоре сте написали: \\\"Прекратяване
  Ако титулярът се завърне на работа, трудовият договор по заместване ще бъде прекратен без която и да е от страните да дължи предизвестие на основание чл.325,т.5 от КТ.\\\"

  Това означава ли че и моят договор може да се прекрати по този член при завръщането на титуляра, въпреки предизвестието? Също така ако не се спази предизвестието (което не е упоменато за кой е) кой на кого дължи обезщетение за не спазения срок на предизвестието по договора?
  Благодаря за отговора!

 48. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-03 20:46:39

  За съжаление Вашият договор може да стане безсрочен, само ако титулярът напусне. Прочете условията за това в чл.69 от Кодекса на труда:
  Чл. 69. (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

  (2) Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

 49. Avatar
  Анонимен 2017-05-03 15:45:47

  Здравейте ! Вече 4 години съм по заместване в бюджетно предприятие.Първо замествах колежка по майчинство 3 год.Сега друга колежка излезе по майчинство и пак съм по заместване без прекъсване!!!Колко години трябва са ме мотаят до подписване на договор за неопределено време?...????

Напиши коментар