Събития

Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника - семинар в Бургас
Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК - семинар с адв. Георги Денборов
Данъчни аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти- семинар с Валентина Василева
Счет. отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на  допуснати счет. грешки и промяна в счет. политика - семинар с Димитър Войнов
Спечели ПОДАРЪК- безплатна е-книга Основен и допълнителен платен годишен отпуск- 20 въпроси от практиката
Резултати от 10-дневното предизвикателство на клуб ZnamKak.com
GDPR - една година по-късно. Какво се промени и защо GDPR може да е полезен за бизнеса - семинар в Бургас
Включи се в 10-дневното ни предизвикателство БЕЗПЛАТНО !
Безплатна е-книга 20 въпроса от ТРЗ практиката
Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС - семинар с Димитър Войнов
Правни и счетоводни аспекти на онлайн търговията- семинар  в Бургас
ДДС при международните сделки със стоки и услуги - семинар в Бургас
Промените в Наредба Н-18 - семинари в Царево и Несебър
Наредба Н-18 и СУПТО- семинар в Бургас
Въпроси и отговори от семинара за Наредба Н-18 в Бургас
Въпроси и отговори, свързани с разработката на СУПТО
Промените в Наредба Н-18 - семинар в Бургас
Труд и осигуровки 2019- семинар в Бургас
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас
Годишно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.- семинар с Димитър Войнов
Какви промени предстоят в данъчната сфера от 01.01.2019 г. и какво да очакваме през следващите 2 години?- семинар в Бургас