Събития

Среща в Zoom 03.12: Ще говорим за самоосигуряващите се лица
ЗКПО и годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г.- семинар с Д. Войнов
Не бъди на Вие с финансовите изчисления в счетоводството !
Среща в Zoom 05.11: Корекции на ползван данъчен кредит и право на частичен данъчен кредит
Семинар: Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- вече и ОНЛАЙН
Среща в Zoom 23.10: Данъчно третиране по ЗДДС на дълготрайни активи за лични нужди
Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- практически семинар в Бургас
15 септември не е само за учениците
Ела на семинар в Бургас: Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дълготрайните активи
Среща в Zoom 13.08:Новата ставка 9% ДДС, в сила от 01.08
Резултати от 10-дневното предизвикателство на клуб ZnamKak.com
Пробвай себе си в 10-дневното ни предизвикателство, БЕЗПЛАТНО !
Среща в Zoom 09.07:Вашите въпроси по новата ставка 9% ДДС, в сила от 01.07
Среща в Zoom 18.06:Промените в ЗДДС от 01.07
Честит 8 март, момичета !
Направи си подарък за 8 март!
Новостите в осигуряването и трудовите отношения през 2020 г.- семинар в Бургас
Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. - семинар с Валентина Василева в Бургас
Годишни задължения на платците на доходи за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2020 г.- семинар в Бургас
Семинар за Наредба Н-18 и СУПТО – ниво 2:Практически проблеми и възможни решения
Практически семинар по годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г- с Димитър Войнов