Събития

Среща в Zoom 22.01: Справките по чл. 73, ал. 1  и ал. 6 от ЗДДФЛ
Онлайн семинар: ЗДДФЛ -  промени в сила 01.2021 г. и актуални въпроси
Среща в Zoom 08.01: ДДС в контекста на Брекзит
Онлайн Семинар: Промени в ЗДДС за 2021 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС -  с Валентина Василева
Среща в Zoom 21.12: Ще говорим за данъчните облекчения по ЗДДФЛ
Направи абонамент за ZnamKak.com и вземи коледен подарък!
Среща в Zoom 03.12: Ще говорим за самоосигуряващите се лица
ЗКПО и годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г.- семинар с Д. Войнов
Не бъди на Вие с финансовите изчисления в счетоводството !
Среща в Zoom 05.11: Корекции на ползван данъчен кредит и право на частичен данъчен кредит
Семинар: Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- вече и ОНЛАЙН
Среща в Zoom 23.10: Данъчно третиране по ЗДДС на дълготрайни активи за лични нужди
Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- практически семинар в Бургас
15 септември не е само за учениците
Ела на семинар в Бургас: Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дълготрайните активи
Среща в Zoom 13.08:Новата ставка 9% ДДС, в сила от 01.08
Резултати от 10-дневното предизвикателство на клуб ZnamKak.com
Пробвай себе си в 10-дневното ни предизвикателство, БЕЗПЛАТНО !
Среща в Zoom 09.07:Вашите въпроси по новата ставка 9% ДДС, в сила от 01.07
Среща в Zoom 18.06:Промените в ЗДДС от 01.07
Честит 8 март, момичета !