Събития

Среща в Zoom 30.09: Казуси, възникнали при въвеждането на новите режими по ДДС в електр. търговия от 1 юли
26.10 -  Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на услуги - онлайн семинар с Валентина Василева
17.09 - Счет. отчитане и дан. третиране по ЗКПО на  допуснати счет. грешки - онлайн семинар с Димитър Войнов
Среща в Zoom 18.06: ДДС и международен транспорт и спедиция
02.07: Дивиденти – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн семинар с Димитър Войнов
Онлайн семинар: Промени в ЗДДС и ППЗДДС относно новите правила за електронна търговия в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.
23.04 Амортизации на ДМА - онлайн семинар с Димитър Войнов
Среща в Zoom 16.04: Годишна дан. декларация по ЗДДФЛ - особености при попълване на доходи, получени от чуждестранни компании
Среща в Zoom 08.04: Кога дружеството следва да се регистрира по ЗДДС ?
26.03: Обзор на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 2020г.
Среща в Zoom 18.03:Бартер - Данъчно третиране по ЗДДС
22.03: Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2020 г.
Среща в Zoom 10.03:Престой и преустановяване на работата при обявена епидемична обстановка
Среща в Zoom 16.02: Данъчно третиране по ЗДДС  на договорите за наем
Онлайн семинар: Трудовите правоотношения през 2021 г.
Среща в Zoom 22.01: Справките по чл. 73, ал. 1  и ал. 6 от ЗДДФЛ
Онлайн семинар: ЗДДФЛ -  промени в сила 01.2021 г. и актуални въпроси
Среща в Zoom 08.01: ДДС в контекста на Брекзит
Онлайн Семинар: Промени в ЗДДС за 2021 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС -  с Валентина Василева
Среща в Zoom 21.12: Ще говорим за данъчните облекчения по ЗДДФЛ
Направи абонамент за ZnamKak.com и вземи коледен подарък!