Съботно кафе за професионалисти

Какви за промените в образците за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО , които влизат в сила от 16.06.2017 ?

Кои са най-често допусканите грешки при попълването на Приложения №9, №10, №11?

Искате ли да попълним заедно всяко едно от тези приложения , за да проиграем специфичните случаи, които един ТРЗ специалист трябва да знае?

Заповядайте на 03.06.2017, събота от 10:30 в Бизнес Инкубатор Бургас

Поканихме за гост- лектор Госпожа Козарова, Началник-сектор „Болнични и майчинство“ към НОИ гр. Бургас

Такса за участие: 30 лв. Местата са ограничени. Ако представлява интерес за Вас, изпратете Вашите данни на office@accountingnews.bg. Ние ще Ви изпратим Проформа фактура. Тел. за връзка: 0888298382

Ако имате въпроси, които искате да зададете, напише ни ги. Ние ще ги обобщим и ще ги зададем от Ваше име.

Защото човек може толкова, колкото знае.


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар