Неплатен отпуск и здравно осигуряване

Ползването на неплатен отпуск е регламентирано в чл. 160 от Кодекса на труда /КТ/.

Чл. 160(1) Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

(2)  Работодателят е длъжен да разреши еднократно ползването на неплатен отпуск до една година на работник или служител, който е в правоотношение с институция на Европейския съюз, извън случаите по чл. 120а, с Организацията на обединените нации, с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Организацията на Северноатлантическия договор или с други международни правителствени организации.

(3) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет

В Проектозакона за мерките по време на извънредното положение е заложено:

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение
Чл. 173a. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповѐд на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил осем месеца трудов стаж. Ако работникът или служителят е използвал пълния размер на платения си годишен отпуск, работодателят предоставя ползване на неплатен отпуск.

 

Внасянето на здравни осигуровки за лицата в неплатен отпуск е регламентирано в чл. 40 ал. 1 т.1 б от ЗЗО

Чл. 40. от ЗЗО (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:
…..
б) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2018г., в сила от 01.07.2018г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася

Вноската за здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2020 това е 610/2 =305 лв. 

Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез работодателя до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася.

По време на неплатен отпуск лицето може да работи по трудов договор с друг работодател.

 Когато работникът е в неплатен отпуск – по негово желание и е започнал работа по трудово правоотношение при друг работодател,  за първия работодател отпада задължението за внасяне на здравнооосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск, ползван по основния трудов договор.

Обстоятелството, че лицето е осигурено на друго основание по трудово правоотношение със същия или с друг работодател, или липсата на друг доход, върху който да се внасят здравноосигурителни вноски, следва да се декларира пред работодателя, който е разрешил ползването на неплатения отпуск.

Осигуряването на служителя по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО – по трудово правоотношение с друг работодател, е достатъчно основание, за да отпадне задължението за внасяне на здравнооосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск, ползван по основния трудов договор. Независимо, че за посочения период здравноосигурителни вноски от основния работодател ……. не се дължат, следва да подавате данни с декларация образец № 1 за периода на неплатения отпуск, който се зачита за осигурителен стаж. Повече в Писмо на НАП Изх. № 92-00-4/16.03.2011 г.


 Когато лицето е в неплатен отпуск и получава пенсия, здравноосигурителни вноски не се дължат.

От разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква “б” от ЗЗО следва, че за периодите на неплатен отпуск, определящо за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски по този ред е лицето да не подлежи на здравно осигуряване на някое от другите основания, предвидени в закона. 

Съгласно чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО, за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд здравноосигурителните вноски се дължат върху размера на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях, като вноските са за сметка на държавния бюджет.

За неплатен отпуск на лице с ТЕЛК и получаващо пенсия Виж Писмо на НАП Изх. № 2_303/11.04.2017г. 

 

Когато е издаден болничен лист за времето на неплатения отпуск, неплатеният отпуск се прекъсва. Работникът е длъжен да представи болничния лист пред работодателя си. Остатъкът от неплатения отпуск може да се ползва след като отново работникът представи писмено заявление, а работодателят издаде писмена заповед.

 

Влез в ZnamKak.com и прочети още

 • Колко дни се зачитат за трудов и съответно осигурителен стаж ?
 • За времето на неплатен отпуск полага ли се платен годишен отпуск?
 • Какви осигуровки се внасят по времето на неплатения отпуск и кой ги внася ?
 • Кога не следва да се внасят здравни осигуровки по време на неплатен отпуск ?
 • Прекъсва ли се неплатеният отпуск ?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
За да знаеш повече!

-------------------------

P.S. Не се вкопчвай в отчаянието!

Вместо това мисли и използвай времето, за да подобряваш своите знания ! За да можеш когато всичко свърши - да бъдеш по-добър, защото ще си зареден с нови способности и ценни умения. А тогава те ще са ти нужни повече от всякога !

 

Илюстрация: Background photo created by mrsiraphol - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

8 Коментари

 1. Avatar
  Даниела Димова 2021-04-05 12:42:29

  Здравейте! Поради епидемичните условия съм в неплатен отпуск от октомври 2020г. Въпросът ми е: Мога ли да започна да се осигурявам на по висок доход,докато съм в неплатен ? Благодаря за отделеното време.

 2. Avatar
  vanya 2021-01-19 00:41:08

  Не мисля, че е нужно пак да карате счетоводителя и бившия ви работодател постоянно да коригират разни неща в трудовата Ви книжка в резултат на абсолютният хаос в законодателството в БГ/а вече и в света, но това е др.тема/. Тези неща по закон трябва да ви се признаят от НОИ или както там ще се именова тази институция след 50г.или след n-броя години. Успех Ви пожелавам/с пенсионирането имам предвид/! :)

 3. Avatar
  Албена Цани 2020-09-28 23:27:26

  В неплатен отпуск съм докога приемат детето ми в децката аз ли трябва да си плаштам осигуровките, или аз и децата ми може да ползваме на съпругат ми.

 4. Avatar
  Живка Тодорова 2020-09-26 11:44:11

  След като нямам право на болничен,защото съм използвала 90-те дни които ми се полагат,пуснах си неплатен отпуск,след което ще се явя на ТЕЛК комисия.По време на неплатения отпуск, работодателя трябва ли да ми внася здр.осигуровки.
  Благодаря предварително.

 5. Avatar
  Живка Тодорова 2020-09-26 11:43:36

  След като нямам право на болничен,защото съм използвала 90-те дни които ми се полагат,пуснах си неплатен отпуск,след което ще се явя на ТЕЛК комисия.По време на неплатения отпуск, работодателя трябва ли да ми внася здр.осигуровки.
  Благодаря предварително.

 6. Avatar
  Антоанета Бижева 2020-07-22 15:20:10

  Полагат ли се допълнителен отпуск от 60 дни за учител на постоянен договор , който ползва неплатен отпуск при прекратяване на договора му

 7. Avatar
  Веска павлова 2020-07-05 22:20:24

  Има ли право работодателя да ми даде неплатен отпуск повреме на предизвестие и ще ми попречили за бюрото по труда

 8. Avatar
  Магдалена Василева 2020-05-30 18:23:51

  Здравейте, бях в неплатен отпуск от 01.01.2020 г. До 30.04.2020г. И ми се признават 30 работни дни за трудов и осигурителен стаж след което напуснах работа. Трудовата ми книжка е оформена и ми са издадени уп2 и уп3. МОЖЕ ЛИ СЪС ЗАДНА ДАТА ДА СЕ КОРИГИРА И ДА МИ СЕ ПРИЗНАЯТ ОЩЕ З0 ДНИ ЗА ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАГ НА ПРИЕТИЯ НОВ ЗАКОВ ЗА 60 ДНИ ПРИЗНАТИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ СЧЕТОВОДИТЕЛЯ НА ФИРМАТА. БЛАГАДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

Напиши коментар