Ще може да плащаме с карти към бюджетни организации направо по сметките им в БНБ, а не чрез банки посредници

На 19 март е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой. 

Според проекта гражданите и фирмите ще могат да извършват плащания с карти към бюджетни организации направо по сметките им в БНБ , а не чрез банки посредници.

С друго изменение в Закона за пътищата се въвежда възможност за плащане с карта по сметка в БНБ и на бъдещите ТОЛтакси , които се очаква да влязат в сила догодина.

Според мотивите за промяна, реализирането на тази възможност от съответните бюджетни организации ще оптимизира администрирането на техните приходи, защото по този начин сумите директно ще постъпват по предвидена за целта сметка в БНБ и ще се избегне необходимостта от събирането на тези средства чрез сметки в банки и последващото им трансфериране към сметки в БНБ.

От гледна точка на физическите и юридически лица, с предлаганото допълнение на ЗОПБ се създава още един безплатен и удобен начин за плащане на дължими от тях суми по бюджетите на съответните бюджетни организации. Широкото прилагане в публичния сектор на картови плащания е насочено към намаляване на финансовата тежест на потребителите при извършването на плащания на дължимите такси или цени на административните услуги, оптимизиране на безналичните плащания в публичния сектор и намаляване на разходите, свързани с обслужването на плащания в брой.

Източник: http://www.parliament.bg/bg

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    маргарита 2018-03-27 05:53:58

    Болничен съм до 08.04.2018 но искам да напусна без предизвестие по чл327 т.1 но 09.04 е не работен ден как да постъпя в такъв случай! И още един въпрос ако е по взаймно съгласие кога мога да го пусна. От коя дата преди 08.04 или след 09.04почивният ден. Благодаря предварително.Напиши коментар