Четири заповеди на здравния министър във връзка с обявената епидемична обстановка

На страницата на МЗ са публикувани 4 заповеди на здравния министър, които влизат в сила от 00:00 ч на 14 май. Те могат да бъдат групирани в 4 вида:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар