Финансовите министри на ЕС договориха нови мерки срещу измамите с ДДС и минимална стандартна ДДС ставка 15%

 

На 22 юни 2018 г. Съветът на ЕС постигна съгласие за мерки за засилване на административното сътрудничество с цел подобряване на предотвратяването на измамите с ДДС. 

Предложените стъпки разглеждат най-широко разпространените форми на трансгранични измами.
Те включват:

- подобряване на обмена и анализа на информация, споделяна от данъчните администрации на държавите-членки и от правоприлагащите органи;

- укрепване на Eurofisc - мрежа от национални данъчни представители за обмен на информация относно измамите с ДДС;

- Въвеждат се нови инструменти за сътрудничество, като съвместно административно разследване;

"Подобряването на сътрудничеството между данъчните ни администрации е от съществено значение, ако искаме да смекчим данъчните измами", каза Владислав Горанов, министър на финансите на България, който в момента е председател на Съвета. "Недопустимо високите суми на приходите от ДДС се губят и тази директива ще помогне да се реши проблемът".

Според Европейската Комисия приблизително 150-160 милиарда евро данъчни приходи се губят ежегодно поради недостатъци в системата на ДДС, включително измами. Проучването на Комисията сочи, че през 2015 г. са загубени около 152 милиарда евро. Само от трансграничните измами годишните загуби възлизат на 50 милиарда евро.

Предложението има за цел да ограничи измамите в краткосрочен план, докато се въведе окончателна система на ДДС. В момента се обсъждат предложения за замяна на настоящите "преходни" разпоредби относно ДДС с окончателна система.
Конкретните мерки ще се отнасят до най-широко разпространените форми на трансгранична измама:когато стоките са закупуват и препродават без плащане на ДДС;
измами в търговията с употребявани автомобили; злоупотребата със схема за безмитен внос на стоки.

Мерките за борба с ДДС измами ще бъде приети без по-нататъшно обсъждане, след като Европейският парламент даде становището си.

Минимална постоянна ставка на ДДС 15%
На 22 юни 2018 г. Съветът на ЕС прие директива, с която минималната стандартна ставка от 15% става постоянна характеристика на нова ДДС система.
Минималната стандартна ставка предотвратява прекомерното отклонение в ставките на ДДС в държавите-членки. Тя елиминира риска от нарушаване на конкуренцията чрез по-ниски ставки на ДДС, които биха повлияли на трансграничното пазаруване и търговия. Минималната стандартна ставка от 15% се поддържа временно, откакто правилата за ДДС за единния пазар на ЕС бяха за пръв път приложени през 1993 г. Тя бе последно удължена през май 2016 г. за две години и изтича на 31 декември 2017 г.
В момента се обсъждат предложенията, целящи да заменят сегашните "преходни" режими на ДДС с окончателна система на ДДС и реформиране на ставките на ДДС. През януари и май 2018 г. Комисията представи предложения.
Директивата беше приета на заседание на Икономическия и финансов съвет без обсъждане.

Източник: www.consilium.europa.eu


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар