Тълкувателно решение на №5 на ВКС относно закриване на част от предприятието, съкращаване на щата и подбор

На 26 октомври 2021 г. Върховният касационен съд прие Тълкувателно решение № 5/2019, с което се дават разяснения по въпроса:

Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или друго населено място.

Поставеният правен въпрос е разрешаван противоречиво в постановени по реда на чл.290 ГПК решения на ВКС.

Според задължителното тълкуване на ВКС:

  • Закриване на част от предприятието по смисъла на чл.328 ал.1 т.2 пр.1 от Кодекса на труда е налице, когато от структурата на предприятието е премахнато определено негово организационно обособено звено и е прекратена дейността на това звено.
     
  • При вътрешната реорганизация се извършват структурни промени, при които някои звена се променят чрез сливане, вливане, отделяне, разделяне и др., но дейността им се запазва. Съкращаване в щата по смисъла на чл.328 ал.1 т.2 пр.2 от Кодекса на труда има, когато се заличават всички щатни бройки за определена длъжност или се намаляват част от тях.
     
  • Вътрешната реорганизация не е основание за прекратяване на трудовия договор, поради което няма основание да бъде извършен подбор.
  • При закриване на част от предприятието работодателят има право, но не и задължение за подбор, т.е. извършването му е по негова преценка.Работодателят може да упражни правото на подбор, когато в оставащите организационно обособени звена на предприятието в същото населено място има работници или служители на длъжности с еднакви или с несъществено отличаващи се трудови функции.
     

Несъгласни с тезата за наличието на право на работодателя да направи подбор, с особено мнение подписват решението четирима съдии.  Те споделят мнението, че е налице задължение за извършване на подбор в определени случаи и при закриване на част от предприятието от работодателя /а не право/.
 

Цялото Тълкувателно решение прочети ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар