Труд и осигуряване през 2018 г. - семинар с Теодора Дичева и Димитър Бойчев

 

Започнете Новата година уверени и спокойни, че сте научили първи промените в трудовото и осигурителното законодателство!

Заповядайте на нашия семинар:

 

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ 2018:
Законодателни промени от началото на годината. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката.

с лектори - водещите експерти в областта на осигуряването и трудовоправните отношения:

Теодора Дичева - Директор на Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност"  в ИА Главна инспекция по труда

Димитър Бойчев -  консултант по социално и здравно осигуряване. Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП . За допълнителна информация http://osigurovkite.com/.

 

Място и дата на провеждане:
Бургас,  20 януари 2018 г., събота 

Започваме в 9:30 часа,
Зала №4 в Експо център Флора
Продължителност: целодневен семинар


Програма на семинара:

ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ 2018:
Законодателни промени от началото на годината.

Актуални въпроси, казусии примери от практиката.

I. ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. Законодателни промени от началото на 2018 г.:

·  Промени в посока намаляване на административната тежест за бизнеса;

·  Промени, засилващи на контролните правомощия на Инспекцията по труда след прекратяване на трудовото правоотношение;

·  Други.

2. Сумираното изчисляване на работното време- дискусионни въпроси:

· Начини за запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях  (чл. 9а, ал.1 от НРВПО);

· Как се изчислява сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време в случаите на полагане на дневен и нощен труд;

· Нормата за продължителност на работното време – как се формира, как и при какви условия се редуцира;

·  Какво става, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете по норма на продължителност на работното време;

· Как се пресмята отработеното време когато трудовото правоотношение на работник е прекратено преди изтичането на отчетния период;

· Кога отработените при сумирано изчисляване на работното време часове се отчитат за извънреден труд по реда на чл. 149 от КТ пред инспекцията по труда.

3. Командированена работници в рамките на предоставянето на услуги- актуални аспекти:

· Оособености на командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги;

·  Кога се използва този вид командироване;

· В кои случаи работодателите следва да командироват работниците си по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;

·  Какви са особеностите на законодателството ни по отношение на командироване на работници и служители от държави от ЕС/ЕИП и Конфедерация Швейцария или от трети страни на територията на България;

·  Административното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки, включително във връзка с предоставяне на информация относно условията на труд при командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги и трансгранично изпълнение на наложени финансови административни санкции и глоби, включително такси и начисления.

4. Отговори на въпроси и дискусия.

 

II. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ

1. Законодателни промени от началото на 2018 г.:

·  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.;

·  Кодекс за социално осигуряване;

·  Закон за здравното осигуряване;

·  Вноски за фонд “ГВРС”;

·  Годишно изравняване на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица;

·  Други.

2. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката относно:

· Осигурени лица;

· Осигурителен доход;

·  Подаване на данни за осигурените лица;

·  Осигурителни вноски в трансгранични ситуации;

·  Други.

3. Отговори на въпроси и дискусия

 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 179 лв.

Ако направите регистрация до 10.01.2018 - цена 149 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма : 10% търговска отстъпка от цената

В таксата са включени материали за курса и кафе-паузи

Местата за залата са ограничени.


Изпратете Вашите данни на  нашия и-мейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382
 

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар