Трета открита национална среща в помощ на счетоводителите - София,25 октомври

Институтът на професионалните счетоводители в България за трети път организира

Открита национална среща в помощ на счетоводителите под надслов СРЕЩА С ИНСТИТУЦИИТЕ

На срещата ще участват представители на НАП, БНБ, НОИ, ИА Главна инспекция по труда и др.

Събитието ще се проведе на 25 октомври  и е напълно безплатно. Достатъчно е да се заяви участие на e-mail: coordinator@ipsb.bg. Записванията стават до изчерпване на местата в залата.

Място на провеждане: Конферентна зала  „ Европа” на Парк хотел " Москва ", гр. София, 1233, ул. "Незабравка" N.25 / Метро станцията “Жолио Кюри“
 

Програма

9.00 – 17.30 ч.

Модератор: Евгени Руйков – председател на ИПСБ.

8.30 – 9.00 ч. Посрещане и настаняване на участниците.
9.00 – 9.15 ч. Откриване на срещата – Евгени Руйков, председател на ИПСБ.
9.15 – 10.00 ч Среща с представители на Националния осигурителен институт – отговори на предварителни въпроси и дискусия.
10.00 – 10.30 ч. Кафе пауза.
10.30 – 11.15 ч. "Последните промени в ЗМИП и ППЗМИП - основни моменти и практически насоки. Приети и очаквани промени във връзка с въвеждането на Пета и Шеста Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.", лектор - Иван Кавръков юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).
11.15 – 12.00 ч. Среща с представители на Българска народна банка, Дирекция „Статистика”– отговори на предварителни въпроси и дискусия.
12.00 – 12.20 ч. Представяне на Наредба за електронните трудови досиета и презентация на проект „ Електронни трудови досиета” , адв. Димитър Джутев 

12.20 – 13.30 ч. Обедна почивка. 

13.30 – 14.15 ч. Среща с представители на ИА „ Главна инспекция по труда”, Николай Стоянов – главен юрисконсулт - отговори на предварителни въпроси и дискусия.
14.15 – 15.00 ч. „Трансферно ценообразуване – общи положения и практики в България“ – Александър Стефанов – старши мениджър „Данъчни услуги“ в Делойт.
15.00 – 15.30 ч. Кафе пауза.
15.30 – 17.30 ч. Среща с представители на ръководството на Националната агенция по приходите – отговори на предварителни въпроси и дискусия. 

17.30 – 17.35 ч. Закриване на срещата – Евгени Руйков.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Марина Янчева 2019-10-21 14:06:50

    Ще може ли да се гледа он-лайн срещата или след това да я има в интернет пространството, за да може повече хора да я гледат. Темите са доста интересни.

    Благодаря ви
    mkireva@abv.bg

Напиши коментар