Съботен съкратен курс за самоосигуряващи се лица - с Димитър Бойчев

Ако извършвате

  • свободна професия и/или занаятчийска дейност
     
  • трудова дейност като едноличен търговец, собственик или съдружник в търговски дружества
     
  • или сте регистриран земеделски стопанин и тютюнопроизводител,

тогава  сте самоосигуряващо се лице и задължителните осигурителни вноски са изцяло за Ваша сметка.

Бойчев конусултинг ЕООД и Акаунтинг нюз Ви канят на

съкратен 4 часов съботен курс:

Осигуровки за самоосигуряващите се лица 2018 г.
Годишно изравняване на осигурителния доход за 2017 г.

лектор: Димитър Бойчев -  консултант по социално и здравно осигуряване. Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП

Какво ще научите:

I. Осигуровки

1. Какъв е новият размер на авансовия осигурителен доход за самоосигуряващите се лица;
2. Какво означава пропорционалност за авансовите вноски при работа непълен месец; започване и спиране на дейност като самоосигуряващо се лице;
3. Какви са авансовите осигурителни вноски при дейност на различни основания като самоосигуряващо се лице;
4. Има ли промяна в срока за внасяне на авансовите осигурителни вноски;
5. Осигуряване на ЕТ, който е регистриран като земеделски стопанин;
6. Осигуровки за самоосигуряващите се пенсионери;
7. Осигуровки за самоосигуряващо се лице по граждански договор;
8. Промяна на вида осигуряване на самоосигуряващите се лица през годината;

II. Годишно изравняване
1. Попълване на Таблици 1 и 2 за окончателния осигурителен доход;
2. Правят ли годишно изравняване земеделските стопани и тютюнопроизводителите;
3. Отразяване на доходите по граждански договори при годишното изравняване;
4. Прилага ли се пропорционалност при разпределяне на облагаемия доход;
5. Доходи от трудова дейност, които подлежат на годишно изравняване, но са декларирани в приложения от данъчната декларация, извън посочените в указанието за попълване на Таблици 1 и 2;
6. Годишно изравняване при подаване на нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ (до 30 септември 2018 г.);
7. Годишно изравняване при деклариране на доходи, получени за извършена дейност през минали години;


III. Казуси и примери от практиката
1. Специфики при осигуряването на собствениците и съдружниците в ЕООД и ООД;
2. Осигуряване на собственик на ЕООД, който още не е получил доходи;
3. Осигуряване на самоосигуряващо се лице - чужд гражданин, който притежава удостоверение А1.
4. Подава ли се декларация образец № 1 за самоосигуряващото се лице, ако е осигурено на друго основание по КСО;
5. Осигуровки за починал ЕТ, вкл. за лицето поело наследството;
6. Субсидиите за земеделските стопани осигурителен доход ли са;
7. Прави ли се годишно изравняване на авторските възнаграждения;
8. Самоосигуряващо се лице, което е осигурено на максимума по трудов договор подава ли декларация образец Окд-5 за спиране на дейност;
9. Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което е придобило право на пенсия, но не е заявило желание да се осигурява;
10. Други.

Място и дата на провеждане:
Бургас,  10 март 2018 г., събота 

Започваме в 10 часа,
Зала №1 в Експо център Флора
Продължителност: 4 астрономически часа

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в курса: 79 лв. за записвания до 02.03.2018 г След това цената е 99 лв.

За втори и следващ участник от една и съща фирма : 10% търговска отстъпка от цената.

В таксата са включени материали за курса и кафе-паузи

Местата за залата са ограничени.


Изпратете Вашите данни на  нашия и-мейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!
Тел. за контакт: 0888298382
 

Защото човек може толкова, колкото знае!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар