Събития

Съботен съкратен курс за самоосигуряващи се лица -  с Димитър Бойчев
Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника?- Семинар в Бургас 17.02.2018 г.
Включете се сега в експресното обучение ЯСНО С EXCEL за счетоводители
ДДС правила при услуги, свързани с недвижими имоти и при транспортните услуги - семинар с адв. Георги Денборов
Осигуровки в трансгранични ситуации и издаване на удостоверение А1-  семинар с Димитър Бойчев
Семинар за сумираното изчисляване на работното време- 08.07.2017
Съботно кафе за професионалисти