Събития

Труд и осигуровки 2019- семинар в Бургас
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета от 20 май 2015 г.- семинар в Бургас
Годишно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.- семинар с Димитър Войнов
Какви промени предстоят в данъчната сфера от 01.01.2019 г. и какво да очакваме през следващите 2 години?- семинар в Бургас
Труд и осигуряване в трансгранични ситуации - с фокус върху командироването на работници и международни шофьори в ЕС - семинар в Бургас
Прилагане на СИДДО в практиката – какво предстои да се промени? - семинар в Бургас
Данъчно и счетоводно третиране на трансакции с криптовалута -семинар в Бургас
Семинари в Бургас през есента
Новите моменти в документирането на трансферните цени в България- семинар в Бургас 09.07.2018
Онлайн семинар:GDPR за малкия бизнес
ZnamKak.com - какво написахме през изминалия месец
Облагане с ДДС на сделки с международен елемент
Съботен съкратен курс за самоосигуряващи се лица -  с Димитър Бойчев
Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника?- Семинар в Бургас 17.02.2018 г.
Включете се сега в експресното обучение ЯСНО С EXCEL за счетоводители
ДДС правила при услуги, свързани с недвижими имоти и при транспортните услуги - семинар с адв. Георги Денборов
Осигуровки в трансгранични ситуации и издаване на удостоверение А1-  семинар с Димитър Бойчев
Семинар за сумираното изчисляване на работното време- 08.07.2017
Съботно кафе за професионалисти