Събития

Данъчни аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти- семинар с Валентина Василева
Счет. отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на  допуснати счет. грешки и промяна в счет. политика - семинар с Димитър Войнов
Спечели ПОДАРЪК- безплатна е-книга Основен и допълнителен платен годишен отпуск- 20 въпроси от практиката
Резултати от 10-дневното предизвикателство на клуб ZnamKak.com
GDPR - една година по-късно. Какво се промени и защо GDPR може да е полезен за бизнеса - семинар в Бургас
Включи се в 10-дневното ни предизвикателство БЕЗПЛАТНО !
Безплатна е-книга 20 въпроса от ТРЗ практиката
Лизинг – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при предприятия, прилагащи НСС - семинар с Димитър Войнов
Правни и счетоводни аспекти на онлайн търговията- семинар  в Бургас
ДДС при международните сделки със стоки и услуги - семинар в Бургас
Промените в Наредба Н-18 - семинари в Царево и Несебър
Наредба Н-18 и СУПТО- семинар в Бургас
Въпроси и отговори от семинара за Наредба Н-18 в Бургас
Въпроси и отговори, свързани с разработката на СУПТО
Промените в Наредба Н-18 - семинар в Бургас