Събития

Среща в Zoom 28.01:Данъчно третиране по ЗДДС на сделки с недвижими имоти
Среща в Zoom 21.01: Практически проблеми при допълнителните парични вноски в ООД
Нова година - Ново начало - със ZnamKak.com
Среща в Zoom 16.12: Едностранно изменение на трудовия договор
Среща в Zoom 09.12:Корекции на ползван данъчен кредит. Частичен данъчен кредит
02.12 Осигурителното законодателство през практиката – 2021 год. - онлайн семинар
Честит Международен ден на счетоводителя !
Среща в Zoom 26.11:Различни въпроси на разпределението на печалбата в ООД и АД
Среща в Zoom 11.11: Право на неплатен отпуск
02.11 Договорът за управление на ООД и АД: трудности и възможни решения - онлайн семинар с доц. д-р Николай Колев
Среща в Zoom 21.10: Новият Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
Среща в Zoom 15.10: Прекратяване на трудовия договор с предизвестие
Среща в Zoom 30.09: Казуси, възникнали при въвеждането на новите режими по ДДС в електр. търговия от 1 юли
26.10 -  Данъчно третиране по ЗДДС на доставките на услуги - онлайн семинар с Валентина Василева
17.09 - Счет. отчитане и дан. третиране по ЗКПО на  допуснати счет. грешки - онлайн семинар с Димитър Войнов
Среща в Zoom 18.06: ДДС и международен транспорт и спедиция
02.07: Дивиденти – счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн семинар с Димитър Войнов
Онлайн семинар: Промени в ЗДДС и ППЗДДС относно новите правила за електронна търговия в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.
23.04 Амортизации на ДМА - онлайн семинар с Димитър Войнов
Среща в Zoom 16.04: Годишна дан. декларация по ЗДДФЛ - особености при попълване на доходи, получени от чуждестранни компании
Среща в Zoom 08.04: Кога дружеството следва да се регистрира по ЗДДС ?