Счет. отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счет. грешки и промяна в счет. политика - семинар с Димитър Войнов

Можете ли с ръка на сърцето да кажете, че не допускате счетоводни грешки ?

Да, всички се стараем да бъдем безгрешни, но безгрешни хора няма ! Важното е да установим грешката навреме, да отразим корекцията правилно и да се поучим от нея !

  • Искате ли да научите повече за счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО на счетоводните грешки? 
  • Да сте спокойни, че всяка счетоводна грешка е поправима, защото знаете как да я третирате ?
  • Да сте уверени, когато предприемате смяна на счетоводната политика ?

 

Каним ви да научите отговорите на тези въпроси от Димитър Войнов - лектор, който знае много и умее да обяснява увлекателно и професионално.

Запишете се на  семинар в Бургас:

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика 
 

Място и дата на провеждане

04.10.2019
Експо Център Флора, Зала №1
Начало: 10:00 часа

Времетраене - целодневен

 

За лектора: Димитър Войнов е водещ специалист по ЗКПО и данъчен консултант, топ лектор на курсове по счетоводни въпроси и ЗКПО. 

Ето пълната програма:

I. Счетоводни грешки

Видове грешки, в зависимост от съществото им:
- счетоводни грешки (съществени и несъществени)
- данъчни грешки

Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:
- грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година
- грешки, установени през останалото време

Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
- Националните счетоводни стандарти (НСС)
- Международните счетоводни стандарти (МСС)

Данъчно третиране на грешките по ЗКПО:
- коригиране на данъчния финансов резултат и корпоративния данък за предходните години
- данъчно третиране на данъчните временни разлики

Данъчно третиране на грешки, свързани с:
- данъчни амортизируеми активи
- преизчисляване при данъчна загуба
- данъчни грешки
- грешки, установени при данъчен контрол

Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
- подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември
- подаване на писмо в НАП

II. Промяна в счетоводната политика

Счетоводно отчитане (допустими методи на отчитане) за:
- предприятия, прилагащи НСС
- предприятия, прилагащи МСС

Данъчно третиране:
- принципно положение
- възникване/невъзникване на данъчни временни разлики и др.
- специфики при данъчни амортизируеми активи

Примери за промяна в счетоводната политика:
- промяна в счетоводната политика, в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт или промяна в съществуващ
- други

Дискусия и въпроси
 

 

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 149 лв.

За втори и следващ участник от една и съща фирма или ако сте участвали в предишни наши семинари: 10% търговска отстъпка от цената: 134.10 лв.
В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и сандвичи за обяд.
 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура! 

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

 

Защото човек може толкова, колкото знае!


 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар