Счет. и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта

Животът поднася всякакви изненади, често плановете ни излизат криви

Представете си , че преди 10 години сте започнали да реализирате инвестиционно намерение. Свързаните с това разходи за предпроектни и проектни проучвания, такси за съгласуване, разрешителни и т.н. са отчитани през годините по икономически елементи и са капитализирани в с/ка 613 “Разходи за строителство по стопански начин” (или с/ка 207 “Разходи за придобиване на ДА по стопански начин”).

След много административни спънки, на дружеството е отказано издаването на строително разрешение, а вече издадените други разрешения губят давност. През текущия период, управлението на дружеството взема решение да се откаже от реализацията на инвестиционното си намерение.
 

Въпросът е

Как се третират натрупаните разходи?

 Слушай целия епизод!

Влез в ZnamKak.com и прочети повече в статията

Счетоводни и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта - (znamkak.com)

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар