Счетоводната общност в България поиска удължаване на сроковете за подаване на данъчните декларации

Във връзка с обявената грипната епидемия, опасността от разпространението на вируса COVID 19 и взетите ограничителни мерки, представителите на бизнеса и в частност счетоводната общност в България са силно притеснени от създалата се форсмажорна ситуация и реалната опасност от масово неспазване на законовите срокове и подаването на справките декларации по ЗДДС за месец февруари и март и годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г.

Ето защо двете големи счетоводни организации: Институт на професионалните счетоводители в България /ИПСБ/ и Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия /АССП/, се обединиха и внесоха съвместно Искане  до Председателя на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министъра на финансите на Република България и Директора на Националната агенция за приходите с молба за удължаване на сроковете за подаване:

1. За подаване на справки-декларации по реда на чл. 125 от ЗДДС за месец февруари 2020, срокът да бъде удължен със 7 дни, а също така и срокът за подаване на справките -декларации за месец март 2020 г., ако ситуацията остане същата или стане по-сериозна, срокът да бъде удължен със 7 дни.

2 За подаване на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г., срокът да бъде удължен със 30 дни.

-------------------

Благодарим за проявената инициатива и се надяваме искрено НАП да прояви разбиране и съпричастност!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

  1. Avatar
    БОЙКА ГЕОРГИЕВА 2020-03-18 10:19:10

    да бъде удължен срока за подаване на ГДД по чл.92 от зКПО до 30 дни и ние също сме хора. Фирмите се разпускат и как да стане?

  2. Avatar
    7819 2020-03-16 14:37:08

    да бъде удължен срока за годишните декларации по чл.92 от ЗКПО до 30 дни защото и счетоводителите също са хора и има болни служители да се променят сроковете които касаят месечни и други до 30 дни

Напиши коментар