Становище на НАП за приложение на намалената ставка на ДДС от девет процента за доставката на книги

На страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-147_30.09.2020_г. приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

 

Чл. 66.(2) Ставката на данъка е 9 на сто за:

2. (в сила до 31.12.2021 г.) доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;

 

Становището обхваща:

Съдържанието на понятията, определящи обхвата на намалената данъчна ставка.

Обхват на приложение по отношение на доставките на книги на хартиен или друг физически носител, по отношение на доставките на книги на други физически носители, доставки на книги по електронен път, продукти, включени в понятието книги.

Съпътстващи разходи, с които се увеличава данъчната основа на доставка на книга.

Доставка на комплектувани продукти с обща цена.

Разграничаване отосвободени доставки.


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар