Спечели ПОДАРЪК- безплатна е-книга Основен и допълнителен платен годишен отпуск- 20 въпроси от практиката

Правилното изчисляване на продължителността на полагаемия отпуск и размерът на възнаграждението за това време винаги е било предизвикателство за всеки един счетоводител.

Причината е, че този въпрос засяга личния интерес на работниците по една доста деликатна тема – колко време ще почиват и колко ще получават за това. Този въпрос е важен, защото няма нищо по-болезнено от това, да олекне на някого джоба, благодарение на чужди погрешни изчисления и разбирания.

Какво правим най-често:

  • Твърде често се доверяваме на счетоводния софтуер и спираме да си задаваме въпроса: ЗАЩО това е изчислено така.
     
  • Търсим отговора по даден казус наготово в професионалните групи, вместо да ровим в Кодекса на труда, Наредбата за работното време почивките и отпуските, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, отговорите на страницата на МТСП и т.н.
     

Ето защо решихме да обобщим най-често срещаните 20 ситуации и въпроси, свързани с полагаемия платен годишен отпуск. Опитахме се да избегнем (до колкото е възможно)  досадните цитати на нормативи и да извлечем най-важното. Който иска да прочете повече - сме посочили съответните членове и алинеи.

Основен и допълнителен платен годишен отпуск- 20 въпроси от практиката


Съставихме и сглобихме PDF наръчник , който със сигурност веднага ще влезе в употреба – не само за начинаещите в професията, но и за онези, които не спират да се учат и да споделят знания.

 

Той ще бъде ПОДАРЪК за всички, които направят годишен абонамент за ZnamKak.com през август.

Ще го изпратим и на всички настоящи абонати с активен годишен абонамент за ZnamKak.com.


 

Няма пропилян ден, ако той ни е донесъл дори троха ново знание !

За да се чувстваме удовлетворени в професията си и да тежим на мястото си, важни са малките стъпки, които правим към усъвършенстване ВСЕКИ ДЕН !

 

 

 

 

Съдържание


1. При работа по трудов договор за 2 часа на ден как следва да се изчисли размерът на основния платен годишен отпуск ? 

2. Дължи ли обезщетение служителят, ако е напуснал преди края на календарната година, за която е използвал целия размер на годишния си отпуск? 

3. Когато лицето придобива част от 8-месечния трудов стаж през една календарна година и друга част през следващата календарна година, има ли право на платен годишен отпуск за първата календарна година ? 

4. Отделно или едновременно може да се ползва платен годишен отпуск по втори трудов договор при същия работодател (чл.110 от КТ при 4 часов работен ден) ? 

5. При работа на график може ли да се ползва отпуск през събота и неделя, когато лицето по график е на работа ? 

6. Каква е разликата между допълнителен и удължен платен годишен отпуск ? 

7. Лице има право на удължен платен годишен отпуск като учител в размер на 48 дни. Представя решение на ТЕЛК за намалена работоспособност от 80%. Полагат ли се допълнителни дни платен годишен отпуск като лице с намалена работоспособност? 

8. Ако за една и съща длъжност е регламентиран по-голям от установения в Кодекса на труда брой дни платен годишен отпуск – съответно в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) и в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (НОВРКУДПГО) – кой размер ще трябва да се приложи? 

9. Има ли право работничка или служителка, когато е ползвала отпуск по майчинство на допълнителен платен отпуск по чл.156, ал.1, т.1 от КТ? 

10. Учителка ползва удължен годишен отпуск от 48 дни. За времето на отпуск по майчинство полага ли ѝ се удължен размер на отпуската или следва да се изчислят само 20 дни ? 

11. След като служител предостави на работодателя си експертно решение на ТЕЛК с 50% или над 50% намалена работоспособност, необходимо ли е работодателят да уреди по-големия размер на основния платен годишен отпуск, съгласно чл. 319 от КТ, с допълнително споразумение? 

12. Има ли право лице да ползва отпуск ,ако същият е отложен от предходната година със съгласието на работодателя и част от него не е поискан за ползване до 6 мес. от настоящата година ? 

13. В кои случаи работодателят може едностранно да предостави ползването на платения годишен отпуск без съгласието на лицето ? 

14. Каква е разликата между чл. 173 ал. 4 и чл. 176 ал. 2 от КТ и как да изпълним чл. 176 ал. 2? 

15. Когато работникът или служителят ползва друг вид законоустановен отпуск, необходимо ли e писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година ? 

16. Какво се включва в базата за изчисляването на полагащото се трудово възнаграждение по време на отпуск? 

17. Включва ли се нощният труд в БТВ и социалните разходи в определяне на брутното трудово възнаграждение за платен годишен отпуск? 

18. Как се определя среднодневното брутно трудово възнаграждение за изчисляването на полагаемия отпуск ?

19. Има ли право работникът или служителят на платен годишен отпуск и обезщетение по чл.224,ал.1 КТ за времето на незаконното му уволнение ? 

20. Има ли задължение работодателят на уведомява работниците за неизползвания отпуск ? Има ли някакъв установен образец ? 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар