Служебното правителство предлага 770 лв. минимална заплата от 01 януари

На страницата на МТСП е публикуван за обществено обсъждане Проект на постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната.

В проекта се предлага от 1 януари 2023 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната да стане 770 лв. и минималната часова работна заплата 4,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Това се случва едва 24 часа, след като депутатите се обединиха в парламента и гласуваха почти единодушно обвързването на минималната заплата като 50% от средната работна заплата от 1 януари.

По данни на Евростат от юли 2022 г., най-ниската МРЗ е в България – 363 евро а най-висока е в Люксембург – 2 313 евро
 

Частична предварителна оценка на въздействието на Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минимална работна заплата за страната от 01.01.2023 г


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар