Службите по регистрация ще работят извънредно на 30.09.2023 г.(събота)

източник: Агенция по вписванията (registryagency.bg)

Службите по регистрация ще работят извънредно на 30.09.2023 г.(събота), когато изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети.

Работното време на службите по регистрация в страната ще бъде от 8.30 до 15.00 ч., а в София – от 9.00 до 15.30 ч.

От Агенцията по вписванията напомнят, че годишните финансови отчети могат да се подават по електронен път на адрес https://portal.registryagency.bg/ или на хартиен носител, в която и да е служба по регистрация.

За обявяване на годишен финансов отчет не се заплаща държавна такса.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар