Сключване на трудов договор по чл. 114 от КТ

Съгл. чл. 114 от Кодекса на труда, трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. При изготвяне на трудовия договор как точно трябва да се посочат дните ?

Ето отговорът в сайта на МТСП, раздел Въпроси и отговори

 

Здравейте, ще се сключи трудов договор с наш служител за работа през определени дни в месеца по чл.114, ал.2 от КТ , която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Служителят ще работи по 1 час в тези дни от 18 часа до 19 часа.

При изготвяне на трудовия договор как точно трябва да се посочат дните - като дати или е достатъчно от понеделник до сряда / в нашия конкретен случай ще работи три дни седмично, от понеделник до сряда вкл. при условие, че цялата седмица е работна и ако някои от тези дни е почивен - няма да работи/ или трябва да се изброят точните дати всеки месец пр.:07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023 г. и т.н., тъй като договора ще е за по дълъг период. Договор по чл.114, ал. 2 от КТ може ли с допълнително споразумение към НАП да стане трудов договор само за определен срок, и служителят да започне да работи всеки работен ден по 1 час?

 

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КТ трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж. Тъй като договорът по чл. 114 от КТ е трудов договор, то при сключването му страните следва да уговорят всички задължителни елементи от съдържанието му, т.е. прилага се разпоредбата на чл. 66 от КТ. В този смисъл е и изричният текст на чл. 115 от КТ, съгласно който освен условията по чл. 66, ал. 1 се уговарят продължителността и разпределението на работното време, а може да се уговаря и периодичността на изплащането на трудовото възнаграждение. В тази връзка считаме, че няма пречка в трудовия договор да се определят дните «от понеделник до сряда».

Трудовият договор по чл. 114 КТ се регистрира по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда. В указанията за попълване на уведомление за сключен трудов договор по чл. 114 КТ в т. 8 “Основание на договора” се попълва код 12.

Когато се работи през всички, а не през определени дни от месеца, не се сключва трудов договор по чл. 114 КТ, а трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 или т. 2 КТ, а когато работното време е непълно, и във вр. с чл. 138 КТ. По реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. уведомление може да се подаде, само когато с допълнително споразумение към трудовия договор се променя длъжността и/или срокът на договора. ЛТ/

 

 

Искаш ли да знаеш повече за този вид трудов договор?

Влез в ZnamKak.com, нашата платформа за труд, осигуряване, данъци и счетоводство и прочети:

  • Кога трудовият договор по чл. 114 от КТ се счита за основен?
  • Полага ли се на служителят платен годишен отпуск? При прекратяване на договора вписва ли се трудов стаж в трудовата книжка?
  • Има ли право на ДТВ за стаж ?
  • Може ли броят на дните по трудов договор по чл.114 да се променя с допълнително споразумение ?
  • Какво трябва да представлява работа, която не е в кръга на трудовите задължения на служител ?
  • Промяната на работното място счита ли се за промяна в кръга на трудовите задължения ?
  • Може ли трудов договор по чл. 114 от КТ да се трансформира в ТД по чл. 67 от КТ само с допълнително споразумение ?
  • Може ли да се прекрати трудов договор по чл. 114 по време на майчинство?

Възможности и ограничения при работа през определени дни от месеца - ТД по чл. 114 от КТ - (znamkak.com)

Да започваме......

 

 

 

Image by pressfoto on Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар