Синдикатите и правителството се споразумяха: От 01.01.2019 г.максималният осигурителен доход се установява на 3000 лв.. От 1 юли 2019 таванът на всички пенсии става 1200 лв

На 4 октомври, след среща при министър-председателя Бойко Борисов, поискана от двата синдиката, с участието на вицепремиера Валери Симеонов и финансовия министър Владислав Горанов,
Правителството, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се споразумяха за следното:

1. В Закона за държавния бюджет за 2019 г. Правителството се ангажира да предвиди 10-процентно увеличение на средствата за възнаграждения на работниците и служителите във всички структури, звена, агенции и др. , които са на бюджетна издръжка, както и да защитава тази мярка в Народното събрание.
 

Правителството ще гарантира увеличението по предходната точка да бъде насочено с по-голям процент към структури, служби, агенции и др.п. работещи на терен : НАП, НОИ, АСП, АЗ, ГИТ, БАБХ и др.

Средствата за увеличението на заплатите на всички работници и служители, за които то се отнася ще се разпределят така, че увеличението на всяка индивидуална работна заплата да се състои от две части – половината от средствата като еднаква „твърда“ сума към индивидуалните работни заплати (инфлационна част) и другата част – съобразно приноса и индивидуалното изпълнение на база годишната оценка за работещите в държавната администрация, а за всички останали според прилаганите на място критерии и правила за оценка;

Началната дата за прилагане на увеличението за всички да е 1.01.2019 г., като администрациите се задължат да го реализират до края на м. март 2019 г.


2. Правителството ще предприеме незабавни действия за увеличаване с 50 на сто на финансирането на програмата на МТСП за целево социално подпомагане за отопление (б.р.приблизително 43 млн.лв)

До седмица, заедно със синдикатите, ще се търси механизъм, по който средствата да бъдат разпределени към социално слабите домакинства, за да се компенсират повишените цени на газа върху най-бедните.
 

2.  От 01.01.2019 г. максималният осигурителен доход за целите на осигуряването в ДОО и НЗОК се установява на 3000 лв.

3. От 1 юли 2019 година за определяне тавана на всички пенсии (стари и новоотпуснати) се прилага максималният осигурителен доход от 3000 лв. и се прилага подходът по действащата разпоредба на §6 от КСО, а именно максималният размер на пенсиите за трудова дейност се установява като 40 на сто от 3000 лв., т.е. 1200 лв. за всички пенсии.
 

Целия текст на споразумението може да прочетете ТУК 

 

Илюстрация:Designed by Snowing
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар